Eriabi

Puuetega ja liikumispiirangutega inimestele suunatud teenused. Juhul kui vajate lennujaamas eriabi, oleme valmis teid aitama. See teenus on tasuta.

Puuetega ja liikumispiirangutega inimestele suunatud teenused

Kui olete eakas või Teil on arengupuue, nägemis- või kuulmiskahjustus või piiratud liikumisvõime, saate lennujaamas abi. See teenus on tasuta.

Broneerige teenus oma reisibüroos või lennuettevõtja juures samal ajal, kui broneerite oma reisi, vähemalt 48 tundi enne lennu väljumist. Andke samal ajal teada, kas kasutate abivahendeid, näiteks ratastooli, hingamisaparaati või hapnikuaparaati. 

Lennujaama jõudes võtke assistendiga ühendust.

Helsingi lennujaamas on olemas mitu kõnepunkti, kus saate assistendiga vahetult ühendust. Kõnepunktid asuvad parkimismajades, terminalide ees, lennule registreerimise alal ja lennujaamas paiknevas rongipeatuses. Vaadake kõnepunktide asukohti.

Teistes Finavia lennujaamades on Teil võimalik minna lennule registreerimise laua juurde, ent siin on mõningad erandid:

  • Ivalo lennujaamas tuleb pöörduda infopunkti.
  • Maarianhamina ja Vaasa lennujaamas tuleb pöörduda sissepääsu juures paiknevasse infopunkti.
  • Kemi-Tornio lennujaamas on võimalik pöörduda ka puuetega inimestele ette nähtud parkimispunkti.

Abistame Teid selle hetkeni, mil lennuki pardal istet võtate. Informeerige oma assistenti, milline on parim viis teie tõstmiseks või liigutamiseks.

Reisilt naasmisel aitame teil liikuda lennukist terminali ja sealt edasi parkimisalale, bussipeatusesse, rongipeatusesse või taksopeatusesse.

Abistatavate reisijate turvakontroll

Helsingi lennujaamas on puuetega ja liikumispiirangutega inimestele olemas neile ette nähtud turvakontrolli ala. Seda tähistatakse sõnaga „Assisted“.

Reisijaid, kes kasutavad ratastooli või teisi abivahendeid, kontrollitakse alati ilma seadmete abita. Ratastooli juhtimispult tuleb ratastooli küljest eemaldada ja seda tuleb kanda käsipagasis, vältimaks selle kadumist või kahjustumist transpordi ajal.

Osalise või täieliku proteesi või lahasega reisijaid kontrollitakse spetsiaalse seadme abil. Teavitage turvatöötajat proteesi või lahase olemasolust. Soomes ei pea Te esitama ortopeedi tõendit proteesi kohta, ent selline tõend võib osutuda vajalikuks pardal olles.

Pange tähele, et ka juhtkoerad kontrollitakse üle. 

Vaadake täiendavaid juhiseid turvakontrolli kohta.

Mida on lubatud pakkida äraantava pagasi hulka ja mida tohin pardale käsipagasis kaasa võtta?

Parkimine puuetega inimestele

Kõikides Finavia lennujaamades on tasuta parkimine puuetega inimestele. Lisateabe saamiseks külastage oma lennujaama veebilehte või esitage küsimus e-kirja teel. Kõikides lennujaamades on puuetega inimestele ette nähtud tualettruumid.

Täiendav teave ja tagasiside meie teenuste kohta

Helsingi lennujaamas on olemas ratastoolid ja muud liikumisabivahendid reisijatele, kellel tuleb lennule registreerides ajutiselt loovutada oma liikumisabivahendid. Liikumisabivahendit võib paluda ka reisija, kes leiab, et tal on vaja liikumisabivahendit selleks, et tal oleks võimalik terminalis ringi liikuda, ent ta ei vaja lennujaamas osutatavat abi. 

Nägemis- või kuulmispuudega inimeste abistamiseks on olemas kolmemõõtmelised kombatavad kaardid. Kaardi sisu kuvatakse ekraanil ka viipekeeles. 

Tagasisidet reisijate abistamisteenuste kohta on võimalik anda otse lennuettevõtjale või Finaviale. Vajadusel on Teil ka võimalus võtta ühendust Soome transpordiohutuse ametiga (EN) (Trafi). Trafist saab ka täiendavat teavet puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate õiguste kohta lennureisi ajal.

Privaatsuseeskirjad (EN)

Teise terminali (Terminal 2) ja Hilton Helsinki Airport hotelli vaheline läbipääs on muutunud ja varasemalt hotelli viinud esimese korruse lift on suletud. Terminalist hotelli saab üksnes treppide kaudu.

Väljuvate reisijate abistamisteenuse kvaliteedi garantii

Juhul kui reisija on abistamisteenuse eelnevalt broneerinud ja lennujaamas registreeritud, saabub assistent niipea kui võimalik. Enamikul juhtudel (80%) saabub assistent 10 minuti jooksul pärast registreerimist. Abi saamiseks ei lähe kunagi rohkem kui 30 minutit. Isegi kui abistamisteenust ei ole eelnevalt broneeritud, saabub assistent niipea kui võimalik. Kuid sellistel juhtudel ei saa me garanteerida samavõrd kiiret teenindust, nagu reisijatele, kes on teenuse eelnevalt broneerinud. Igal juhul saab enamik reisijatest (80%) abi 25 minuti jooksul. Abi saamiseks ei lähe kunagi rohkem kui 45 minutit.

Saabuvate reisijate abistamisteenuse kvaliteedi garantii

Juhul kui reisija on abistamisteenuse eelnevalt broneerinud, saabub assistent niipea kui võimalik. Enamikul juhtudel (80%) saabub assistent 5 minuti jooksul pärast lennuki peatumist. Abi saamiseks ei lähe kunagi rohkem kui 15 minutit. Isegi kui abistamisteenust ei ole eelnevalt broneeritud, saabub assistent reisija juurde lennukisse niipea kui võimalik. Kuid sellistel juhtudel ei saa me garanteerida samavõrd kiiret teenindust, nagu reisijatele, kes on teenuse eelnevalt broneerinud. Igal juhul saab enamik reisijatest (80%) abi 15 minuti jooksul pärast lennuki peatumist. Abi saamiseks ei lähe kunagi rohkem kui 35 minutit.

Teave assistentide koolituse kohta

Finavia on koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega koostanud lennujaamas abi osutavatele töötajatele suunatud koolitusprogrammi, mis hõlmab abi osutamist puuetega ja piiratud liikumisvõimega reisijatele. Koolitus põhineb Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) koostatud materjalidel. Kaheastmeline koolitus hõlmab praktilist assistendi koolitust või klienditeeninduse koolitust, et suurendada vajadusel teadlikkust.