Korkeusrajoitukset paikkatietoaineistona

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Finavia sopivat kesäkuussa 2011, että ilmaliikenteen tuulivoimarakentamiselle aiheuttamia korkeusrajoituksia lievennetään siten, että lentoturvallisuus ei vaarannu, eikä lentoliikenteelle aiheudu suuria haittoja ja kustannuksia. Yhteisesti sovitut lausuntoperiaatteet otettiin käyttöön 15.12.2011.

Finavia noudattaa lentoestelausunnoissaan sovittuja periaatteita ja tarvittaessa rajoittaa esteiden korkeuksia niiden mukaisesti. Joissain tapauksissa Trafi kuitenkin myöntää lentoestelupia, joissa mainittuja korkeusrajoituksia ei ole huomioitu ja tällöin Finavia sopeuttaa toimintansa tämän päätöksen mukaiseksi. Tämä saattaa myös aiheuttaa muutoksen lentoliikenteen suojaamiseen käytettäviin laskennallisiin pintoihin.

 Aineiston päivitys 21.3.2017

Tietoja lentoliikenteen aiheuttamista korkeusrajoituksista

Finavia on laatinut ESRI shapefile -muotoisen paikkatietoaineiston, jota voi käyttää hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Korkeusrajoitukset koskevat kaiken tyyppisiä lentoesteitä.

Aineistossa on kuvattu ilmatilan osista johdettuja korkeusrajoitusalueita, joihin on liitetty ominaisuutena esteen suurin sallittu huipun korkeus merenpinnan tasosta metreinä. Tähän aineistoon pitää vielä yhdistää tieto maanpinnan korkeudesta, jotta saadaan selville minkä korkuinen rakennelma millekin paikalle sopii. Aineiston käytön helpottamiseksi edellisessä aineistoversiossa olleet päällekkäiset korkeusrajoitusalueet on yhdistetty.

Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa eliminoimaan pois sellaiset paikat, joihin korkeaa estettä ei tulla sallimaan. Sen perusteella ei voi tehdä päätelmää, että jokin este voidaan varmasti sallia. Näiden alueiden lisäksi on olemassa useita erisuuntaisia kaltevia pintoja, jotka huomioidaan Ilmailulain mukaista lentoestelupaa varten tarvittavassa lausunnossa. Lentoasemien lähellä olevien esterajoituspintojen (ilmailumääräys AGA M3-6 ja muut) ulottuvuus on tässä aineistossa kuvattu karkeasti "Esterajoituspintojen alue" tyyppisenä kohteena, jolle ei ole määritetty korkeuslukemaa.

Paikkatieto aineiston kuvaus

 • Tiedostoformaatti: Esri Shapefile (shp)
 • Shp-tiedostot on pakattu yhteen zip-tiedostoon.
 • Geometriatyyppi: korkeusrajoitusalueilla polygoni, lentoasemien mittapisteillä piste
 • Koordinaattijärjestelmä: EUREF-FIN
 • Korkeusjärjestelmä: N2000

Paikkatietoaineiston tiedostot

 • ARP.shp
  • Lentoasemien mittapisteet ominaisuustietoineen (piste, referenssiaineisto)
 • Muutokset.dbf
  • Luettelo aineistoon tehdyistä muutoksista
 • MAX_OBST_ALT.shp
  • Johdetut korkeusrajoitusalueet ominaisuustietoineen (polygoni):
MAX_MSL_MSuurin sallittu huipun korkeus merenpinnasta (m)
WEFVoimassa alkaen -päivämäärä
DescKorkeusrajoitusalueen kuvaus

Paikkatietoaineiston lataaja sitoutuu seuraaviin käyttöehtoihin

 • Aineisto on tarkoitettu suunnittelutyöhön.
 • Aineisto ei vapauta ilmailulain mukaisesta velvollisuudesta hakea lentoestelupaa.
 • Aineistoa saa vapaasti käyttää, kopioida, muokata ja levittää.
 • Finavia ei vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä sen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Lataa aineisto

Voimassa alkaenTiedostotyyppi
30.3.2017zip file
10.11.2016zip file
31.3.2016zip file
12.11.2015zip file
13.11.2014zip file
14.11.2013zip file
19.9.2013zip file
4.4.2013zip file
15.12.2011zip file

Lataa muutokset

Voimassa alkaenTiedostotyyppi 
30.3.2017pdf file
10.11.2016pdf file
31.3.2016pdf file
12.11.2015pdf file
13.11.2014pdf file

Kartta Yleiskuvasta (png)