Lentoesteet paikkatietoaineistona

Finavian ylläpitämän lentoesterekisterin tietoja on mahdollista saada käyttöön paikkatietoaineistona. 

lentoesteet paikkatietoaineistona
Taustakartta © Maanmittauslaitos

Aineiston sisältö ja rakenne sekä luovutukseen ja käyttöoikeuteen liittyvät tiedot on kuvattu tietotuoteselosteessa.

tietotuoteseloste

Lentoesterekisteri aineistoon liittyvät tiedustelut ja tilaukset: ais@finavia.fi.