Näin pyydät Finavialta lausuntoa lentoesteestä

Ilmailulain mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta on etukäteen haettava lupa lentoesteen asettamiseen. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä Finavian lausunto esteestä.

Täytä lausuntopyynnön tiedot sähköisellä lomakkeella. Voit liittää siihen liitetiedostoja sekä tarkastaa esteen sijainnin karttapalvelun avulla. Jos lähetät samalla kerralla useamman lausuntopyynnön, voit tallentaa lomakkeen pohjaksi, jolloin uudelle lomakkeelle täydennetään vain esteen tiedot.

Toimita peruskartta- ja maastokarttaotteet jpeg-, tiff- tai pdf-tiedostomuodossa.

Lentoestelausunto on maksullinen. Hinta 1.1.2014 alkaen:

  • Esteen korkeus maanpinnasta alle 150 m 240 € (+ ALV)
  • Esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai yli 750 € (+ ALV)

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on tapauskohtainen. Tavallisesti yksittäisen esteen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja lentoestelausunnoista saat puhelimitse p. 020 708 4350 tai sähköpostilla. Samaan osoitteeseen lentoesteen ylläpitäjän on viipymättä ilmoitettava estettä ja yhteystietojaan koskevat muutokset. Jos lomakkeen toiminnassa ilmenee teknisiä ongelmia, lähetä sähköpostia tekniseen tukeemme.

Lupaprosessi ja lentoesteitä koskeva laki

Ilmailulaki §158 määrittelee, milloin lentoestelupa tarvitaan. Lupa haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Sen liitteenä tulee olla Finavian lausunto. Lausunto- ja lupahakemukseen tarvitaan kohteen tarkat sijaintitiedot sekä rakenteen ja maanpinnan korkeus. Lupavaatimus koskee uuden lentoesteen asettamista, olemassa olevan esteen korottamista tai sijaintipaikan muuttamista. Trafi vastaa kysymyksiin, jotka koskevat luvan tarpeellisuutta.

Lentoesteitä koskevat usein kysytyt kysymykset (Trafi)

Ilmailulain (864/2014) mukaan laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este

  1. ulottuu yli 10 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 2 500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin,
  2. ulottuu yli 30 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 75 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä,
  3. ulottuu yli 30 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 12 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin 75 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä,
  4. ulottuu yli 60 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1—3 kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella,
  5. läpäisee lentoesterajoituspinnan tai
  6. esteellä on vaikutusta lentomenetelmien estevarakorkeuteen.

Lupaehtojen mukaisten ilmoitusten antaminen Finavialle

Lentoliikenteeseen vaikuttavan lentoesteen lupaehdoissa edellytetään ilmoittamaan Finavialle etukäteen esteen pystytyksen aloittamisesta. Ilmoituksen voi antaa lomakkeella Ilmoitus lentoesteestä.