Käyttöehtojen hyväksyminen

Näitä käyttöehtoja (”Ehdot") sovelletaan Finavia Oyj:n (y-tunnus 2302570-2), Lentäjäntie 3, PL 50, 01531 Vantaa (”Finavia”) Helsinki Airport -mobiilisovelluksen (”Sovellus”) ja Finavian ja sen yhteistyökumppaneiden palvelujen (Palvelut) käyttöön Sovelluksen avulla. Palveluita ovat esim. lähtevien ja saapuvien lentojen seurantatiedot, lentoasemien pysäköinti- ja ravintolapalvelut sekä lentoasemilla toimivat kaupat.

Palveluihin saattaa liittyä lisäehtoja, jotka on esitetty kunkin Palvelun yhteydessä. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot kokonaisuudessaan.

Sopimus syntyy Sovelluksen ja Finavian omien Palveluiden käytön osalta Finavian ja käyttäjän välille sekä yhteistyökumppaneiden Palveluiden osalta yhteistyökumppanin ja käyttäjän välille. Finavian yhteistyökumppaneiden Palveluihin sovelletaan siis lisäksi yhteistyökumppanin Palvelukohtaisia lisäehtoja.

Rekisteröityäksesi Sovelluksen ja Palvelujen käyttäjäksi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias. Sovellukset ja Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Palveluja on käytettävä omalla nimellä, henkilötiedoilla ja käyttämällä omia tunnisteita. Käyttäjänä vastaat kaikesta omalle päätelaitteellasi asentamallasi Sovelluksella tapahtuvasta Palvelujen käytöstä ja maksuista.

Palvelujen tuottaminen ja vastuunrajoitukset

Finavia ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät pitämään Sovelluksen ja Palvelut käytössä jatkuvasti ja mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Finavia ja sen yhteistyökumppanit eivät kuitenkaan takaa, että Sovellus tai Palvelut olisivat virheettömiä ja ajantasaisia tai että niitä voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi. Finavialla ja sen yhteistyökumppaneilla on myös oikeus keskeyttää Sovelluksen tai Palvelujen käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Finavia ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Finavia pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelujen käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

Finavialla ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus kehittää Sovellusta ja Palveluja ja tuottaa ne parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjänä vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista päätelaitteessa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Finavia pyrkii ilmoittamaan olennaisista Palvelujen käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Sovelluksessa ja Palveluissa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen palveluihin tai sisältöä kolmannen osapuolen lähteistä. Kolmansien osapuolten palveluihin tai niiden sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Finavia ei vastaa välittämistään yhteistyökumppaneidensa Palveluista tai muiden kolmansien osapuolten palveluista tai sisällöstä miltään osin.

Finavia ja sen yhteistyökumppanit eivät vastaa Sovelluksen tai Palveluiden tai niiden käytön aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista mukaan lukien tietojen menettäminen.

Finavian Palvelut ja niiden sisältö

Lähtevien ja saapuvien lentojen tiedot

Tiedot toimitetaan ainoastaan matkustajamukavuuden parantamiseksi. Esimerkiksi aikatauluissa voi esiintyä muutoksia, jotka eivät ilmene toimitetuista tiedoista. Lähtöportti- ja tuloaulatiedot sekä lentojen reaaliaikaiset lähtö- ja tuloajat on aina tarkistettava lentoaseman aikataulumonitoreista.

Turvatarkastuksen jonotusajat

Helsinki-Vantaan turvatarkastuksen jonotusajat ovat ennusteita ja laskennallisia arvioita jonotusajan pituudesta. Finavia ei vastaa palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Tiedot annetaan ainoastaan matkustusmukavuuden parantamiseksi.

Hinnoittelu ja maksut

Palvelujen hinnat ovat esillä ostotapahtuman yhteydessä tai muutoin Palvelussa. Finavia ja sen yhteistyökumppanit pidättävät oikeuden muuttaa Palvelujen hinnoittelua.

Maksut peritään Sovelluksessa ja Palveluissa käytössä olevien maksutapojen mukaisesti. Maksun ehdot määräytyvät valitun maksutavan mukaan ja Sinun, luottokorttiyhtiön tai muun maksutavan tarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaisesti.

Sovellus, käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Hyväksyttyäsi nämä Ehdot Finavia antaa sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Sovellusta ja Palveluita henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin Ehtojen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus eikä Sinulla ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta muille.

Sovellus voi sisältää kolmansien osapuolten komponentteja. Kaikki Sovellukseen, Palveluihin ja niiden sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina Finavialle sen yhteistyökumppaneille ja lisenssinantajille.

Et saa kopioida tai muokata Sovellusta tai kääntää tai purkaa sitä lähdekieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi Sovelluksen lähdekoodiin. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään Palvelun käyttämiä suojausmekanismeja.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Finavia kerää Sovelluksen asennuksen ja käytön yhteydessä käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot. Lisäksi Sovellus voi sisältää Finavian kanssa sopimuksen tehneen kolmannen osapuolen komponentteja, joita käytetään esim. Sovelluksen ja Palvelujen käytön analysointiin ja profilointiin sekä mainonnan kohdentamiseen Finavian ja kolmansien osapuolten mobiilisovelluksissa ja Internet-palveluissa hyödyntämällä päätelaitteen tunnisteita, evästeitä ja muita tietoja Finavian mobiili- ja verkkopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaseloste: Finavia Oyj:n mobiili- ja verkkopalveluiden asiakasrekisteri (PDF)

Hyväksymällä nämä ehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt näiden Ehtojen ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn. Käyttäjä voi muuttaa päätelaitteensa tietosuoja-asetuksia valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Voimassaolo ja Palvelun irtisanominen

Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa. Finavia varaa oikeuden irtisanoa sopimus ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai väärinkäytät Sovellusta tai Palveluja tai aiheutat haittaa Finavialle, Sovellukselle, Palveluille tai muille käyttäjille tai jos Finavia on saanut ilmoituksen, että päätelaitteesi tai käyttäjätunnisteesi ovat joutuneet kolmannen haltuun.

Finavialla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sovelluksessa tai Palvelussa tai muulla ehtojen mukaisella tavalla. Uudet ehdot astuvat voimaan, kun olet hyväksynyt uudet ehdot. Muutosten hyväksyminen voi olla edellytys Sovelluksen ja Palvelujen käyttöoikeuden jatkumiselle.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen, Sovelluksen ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakeja, pois luettuina lainvalintaehdot. Tähän Sopimukseen tai näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Ilmoitukset ja yhteystiedot

Finavia voi toimittaa tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen taikka toissijaisesti tekstiviestillä tai postiosoitteeseen.

Jos sinulla on tähän sopimukseen, Sovellukseen tai Palveluihin liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä Finavian asiakaspalveluun.