Pysäköinnin ennakkovarauksen sopimusosapuolet ja tarjottava palvelu

Asiakas voi varata autolleen pysäköintipaikan Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella sijaitsevalta Finavia Oyj:n (jäljempänä ”Finavia”) pysäköintialueelta P1, P2, P3, P4A, P4B tai P5. Pysäköintivarauksen yhteydessä asiakas voi ostaa lisäpalveluna myös autopesun ja Premium lane -palvelun.(jäljempänä ”lisäpalvelut”) Autopesun voi ostaa vain pysäköintihalleihin P1, P2, P3 ja P5 tehtyjen pysäköintivarausten yhteydessä. Autopesupalvelun tuottaa Finavialle ulkopuolinen palvelun tuottaja. Premium lane -palvelu oikeuttaa asiakkaalle ja neljälle hänen nimeämälleen matkustajalle pääsyn Premium lane turvatarkastukseen samana tai seuraavana päivänä, jolloin pysäköinti alkaa. Turvatarkastukset sijaitsevat terminaaleissa 1 ja 2 ja pääsy Premium lane turvatarkastukseen tapahtuu näyttämällä varausvahvistusta turvatarkastuksen henkilökunnalle.

Kun asiakas on tehnyt varauksen pysäköinnistä tai ostanut pysäköinnin ja sen yhteydessä lisäpalvelun ja samalla maksanut sen, asiakkaan ja Finavian välille syntyy sopimus. Varaus on voimassa, kun asiakas on saanut Finavialta varausvahvistuksen.

Kun asiakas on saanut vahvistuksen pysäköintipaikan varauksesta, Finavia on velvollinen tarjoamaan asiakkaalle pysäköintipaikan Helsinki-Vantaan lentoasemalta varausvahvistuksessa mainitulle ajanjaksolle ja pysäköintialueelle. Autolle ei voi varata tiettyä pysäköintiruutua. Jos asiakas on varannut pelkän pysäköinnin, auton voi pysäköidä mihin tahansa vapaaseen pysäköintiruutuun valitulla pysäköintialueella.

Jos pysäköinnin yhteydessä on ostettu myös pesu, auto pysäköidään pysäköintialueelle P1, P2, P3 tai P5, pesuun meneville autoille varatulle merkitylle alueelle sen mukaisesti, mihin halliin varaus on tehty. Auton avain viedään lentoaseman asiakaspalvelupisteeseen, jonka sijainti, aukioloajat ja yhteystiedot on mainittu kohdassa ”Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”. Avainten jättämisen yhteydessä täytetään palvelukuori ja lipuke, jonka vastakappaletta vastaan avaimet saa lunastettua takaisin pysäköinnin päättyessä. Auto noudetaan pesupalvelun tarjoajan toimesta jättöpaikalta ja palautetaan pesun jälkeen samalla pysäköintialueella sijaitsevalle, pesusta tulleille autoille varatulle, merkitylle alueelle. Auto pestään enintään 10 tuntia ennen varatun pysäköinnin päättymisaikaa.

Varauksen tekeminen Helsinki-Vantaan pysäköintipaikoille

Asiakas voi varata pysäköintipaikan ja lisäpalvelut Finavian verkkosivuilta tai Helsinki Airport -mobiilisovelluksen kautta. Varausta tehdessään asiakas valitsee pysäköintialueen, pysäköinnin ajankohdan ja keston. Pysäköinnin hinta määräytyy valitun pysäköintialueen ja pysäköinnin pituuden perusteella. Yhdellä varauksella voi olla enintään yksi pysäköintivaraus.

Autopesun ja Premium lane -palvelun voi ostaa ainoastaan pysäköinnin ennakkovarauksen yhteydessä. Ostaessaan lisäpalveluna autopesun, Asiakas valitsee varausta tehdessään haluamansa pesun. Eri pesutyypeille on ilmoitettu hinnat varausjärjestelmässä.

Pysäköinnin voi varata aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ja viimeistään kuusi (6) tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Pysäköinnin voi varata korkeintaan neljäksikymmeneksiviideksi (45) vuorokaudeksi kerrallaan.Pysäköintipaikka on asiakkaan käytössä, kunnes hän ajaa pois pysäköintialueelta.

Pysäköintipaikan voi varata yhdeksi tai useammaksi vuorokaudeksi kerrallaan. Pysäköintipaikan voi varata yhdeksi tai useammaksi vuorokaudeksi kerrallaan. Esimerkiksi jos asiakas on varannut pysäköintipaikan 70 tunniksi alkaen maanantaina kello 9.00 ja päättyen torstaina kello 7.00, varauksen kesto on todellisuudessa kolme vuorokautta eli 72 tuntia. Jos varattu pysäköintiaika ylittyy, asiakkaan on maksettava ylimenevä osuus voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kun varaus on maksettu, Finavia lähettää varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Finavia suosittelee varausvahvistuksen tulostamista.

Varausvahvistuksen mukana asiakkaalle lähetetään pdf-tosite, jossa on eriteltynä pysäköinnin ja sen yhteydessä ostettujen lisäpalveluiden osuudet arvonlisäveroerittelyineen.

Mikäli asiakas ei saa varausvahvistusta, hänen tulee varauksen voimassaolon varmistamiseksi ottaa yhteys pysäköinnin asiakaspalveluun. Yhteystiedot on mainittu jäljempänä kohdassa ”Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”. Finavia ei vastaa hävinneestä varausvahvistuksesta tai QR-koodista eikä ole velvollinen toimittamaan uutta hävinneen tilalle. Asiakas voi keskeyttää varauksen missä vaiheessa tahansa ennen sen maksamista.

Hinnat ja maksaminen

Pysäköinnin varausjärjestelmässä sekä pysäköinnin että lisäpalveluiden hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ja ne sisältävät arvonlisäveron. Varaushetkellä ilmoitettu hinta on voimassa vain kyseisessä varauksessa. Finavia pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Pysäköinnin varausjärjestelmän hinnat voivat muuttua päivittäin.

Pysäköinti ja autopesu maksetaan varauksen yhteydessä. Maksaminen tapahtuu kolmannen osapuolen (Checkout Finland Oy) palvelussa luottokortilla tai verkkopankkimaksulla. Finavia ei käsittele tai tallenna asiakkaan luottokorttitietoja.

Maksun suorittamisen jälkeen varaus on sitova. Käyttämättä jäänyttä varausta tai varausta ja autopesua ei hyvitetä asiakkaalle lukuun ottamatta tilannetta, joka on selostettu jäljempänä kohdassa ”Finavian vastuu”. Katso myös kohta ”Varauksen peruuttaminen”.

Jos ajoneuvo ajetaan ulos pysäköintialueelta ennen pysäköintiajan päättymistä, Finavia ei maksa asiakkaalle hyvitystä käyttämättä jääneestä varausajasta. Jos varattu pysäköintiaika ylittyy, asiakkaan on maksettava ylimenevä osuus voimassa olevan pysäköintihinnaston mukaisesti. Erotus maksetaan terminaalissa tai pysäköintialueella sijaitsevaan pysäköintiautomaattiin syöttämällä ulosajolipuke automaattiin.

Finavia pyrkii pitämään verkkosivujensa ja mobiilisovelluksensa sisällön mahdollisimman ajantasaisena. Finavia ei kuitenkaan takaa sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina. Se ei myöskään vastaa palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

Helsinki-Vantaan lentokentän pysäköintiesite (lataa)

Sisäänajo varatulle pysäköintialueelle

Päästäkseen sisään varatulle pysäköintialueelle asiakkaan on näytettävä varausvahvistuksen mukana toimitettu QR-koodi pysäköintialueen sisäänajopuomin lukulaitteeseen. Mikäli asiakas on ilmoittanut varauksen yhteydessä auton rekisterinumeron, voi asiakas ajaa sisään P-alueelle rekisterikilpitunnistuksen avulla. Tällöin puomilaite tulostaa asiakkaalle lipukkeen.

Ongelmatilanteissa asiakas voi ottaa puomipuhelimella tai puhelimitse yhteyden Finavian pysäköintipalveluun. Katso palvelupisteen sijainti ja yhteystiedot alempaa kohdasta ”Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”. Pysäköintialueelle voi ajaa aikaisintaan kuusikymmentä (60) minuuttia ennen varauksen alkamisajankohtaa ja viimeistään ennen varauksen päättymisajankohtaa.

Varauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus perua varaus veloituksetta kuusi (6) tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Edellä mainittua myöhemmin tehdyn peruutuksen osalta Finavia ei palauta varauksesta suoritettua maksua.

Ohjeet varauksen peruuttamiseen on annettu varausvahvistuksessa. Kuluttaja-asiakkaan osalta laajemman peruuttamisoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Finavian vastuu

Finavian pysäköintialueet ovat valvottuja, mutta pysäköinti tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Finavia vastaa tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin edellytä, Finavia ei kuitenkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai vahingoista, joita Finavia ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

Mikäli pysäköintipaikkaa ei vahvistuksesta huolimatta ole saatavilla varatulta pysäköintialueelta, Finavia on velvollinen järjestämään asiakkaalle korvaavan paikan toiselta pysäköintialueelta.

Mikäli pysäköintipaikkaa ei varauksesta huolimatta ole saatavilla vapauttamisperusteen (force majeure) vuoksi, Finavia ei ole velvollinen hyvittämään asiakkaan maksamaa varausmaksua. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Finavia ei ole voinut ottaa huomioon ja joka on Finaviasta riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot

Pysäköinnin asiakaspalvelu on avoinna ympäri vuorokauden. (24h) Se sijaitsee terminaali 1:n ja 2:n välisellä yhdyskäytävällä. Palvelupisteen sähköpostiosoite on [email protected] ja puhelinnumero +358 20 708 3200.

Asiakaspalvelu sijaitsee terminaali 1 (T1) ja terminaali 2 (T2) välisellä yhdyskäytävällä.

Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoaseman paikoituksesta ja autopesupalvelusta saa Finavian verkkopalvelun Pysäköinti-sivulta tai Helsinki Airport – mobiilisovelluksesta.

Kaikki palautteet ja reklamaatiot Finavialle on lähetettävä palautelomakkeella.

Reklamaatiot palvelun puutteellisuudesta ja virheistä tai sen yhteydessä aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava heti havaitsemishetkellä tai viimeistään silloin, kun asiakkaan olisi pitänyt havaita puute, virhe tai vahinko. Jos kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välistä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi.

Kuluttaja-asiakas voi halutessaan saattaa asian käsiteltäväksi myös suoraan EU-ko¨on riidanratkaisusivuston (ODR) välityksellä osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr

Pysäköintipaikan ennakkovarausjärjestelmästä vastaa Finavia Oyj, jonka yhteystiedot saat verkkosivuilta tai Helsinki Airport -mobiilisovelluksesta.

Henkilötietojen käsittely

Pysäköintipaikan varaamiseksi asiakkaan on annettava Finavialle seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään ainoastaan varauksen käsittelyyn sekä palvelun kehittämiseen, eikä Finavia muutoin luovuta niitä kolmannelle osapuolelle. Jos asiakas hyväksyy tietojen käytön markkinointitarkoituksiin, tietoja voidaan käyttää Finavian tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Finavia käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tieto- tai korjauspyyntö on lähetettävä pysäköinnin asiakaspalveluun. Yhteystiedot on mainittu kohdassa ” Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”.

Tietosuojaseloste: Ajoneuvopysäköinnin rekisteri

Varauksen maksamiseksi asiakkaan on lisäksi annettava luottokortti- tai verkkopankkitiedot Checkout Finland Oy:lle.

Muut ehdot

Finavialla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja.

Finavia Oyj