2. Why_finavia.jpg
Julkaistu
20.3.2017 klo 11:49
Uutiskanava
Uutinen

Finavian yhtiökokouksen päätökset

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2017 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin seitsemän jäsentä.

Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Harri Sailas. Hallituksen jäseninä jatkavat Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Katja Keitaanniemi ja Jarmo Kilpelä. Henkilöstöstä hallituksen jäseneksi valittiin Annaleena Kiikonen.

Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Finavian yhtiökokous päätti hallituksen täydennetyn esityksen mukaisesti jakaa osinkona yhteensä 8.303.352,80 euroa siten, että osinko maksetaan luovuttamalla Suomen valtiolle Finavian tytäryhtiön Air Navigation Services Finland Oy:n koko osakekanta. Yhtiökokous päätti lisäksi vahvistaa kaikki Finavian hallituksen tekemät päätökset liittyen Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan siirtämiseen Air Navigation Services Finland Oy:lle.

Finavia on tiedottanut vuoden 2016 tuloksesta

Lue seuraavaksi

Finavian yhtiökokouksen päätökset

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2017 Helsingissä.

Maailmanluokan lentoasemia luotsaamassa

Suomi on syrjässä ja harvaan asuttu, mutta meiltä on hyvät lentoyhteydet maailmalle ja takaisin. Saavutettavuudella on suuri merkitys maamme kilpailukyvylle...

Finavian vuoden 2016 tilinpäätös julkaistu

Finavia Oyj julkaisi tänään tilinpäätöksensä vuodelta 2016.

Finavian kannattavuus vahvistui ennätystasolle 2016

Finavia-konsernin liikevaihto ja kannattavuus vahvistuivat kaikkien aikojen ennätykseen vuonna 2016. Konsernin liikevaihto kasvoi vauhdikkaasti (+7,9 %) ja oli 380,9...