Julkaistu
15.3.2017 klo 16:00
Uutiskanava
Uutinen

Tarkkaa työtä lentokonemelun hallitsemiseksi

Lentokonemelun hallinta on tarkkaan viritetty kokonaisuus, jossa huomioidaan lentoliikenteen turvallisuus, sujuvuus ja asutuksen sijainti.

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee Vantaan kaupungissa lähellä jatkuvasti tiivistyvää kaupunkirakennetta. Keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien päässä asutus- ja liikekeskuksista on eduksi matkailijoille ja yrityksille. Varjopuolena on kuitenkin lentoliikenteen aiheuttama melu lähialueiden asukkaille.

Lentokonemelua voidaan onneksi hallita tehokkaasti sekä Finavian että lentoyhtiöiden omilla toimenpiteillä. Uusien meluvaikutusten estämiseen taas pystytään vaikuttamaan parhaiten maankäytön suunnittelulla. 

”Toteutamme Helsinki-Vantaan lentoasemalla melunhallintaa huolellisesti rakennettuna kokonaisuutena. Siinä on huomioitu sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus että asutuksen sijainti”, selittää ympäristöasiantuntija Satu Routama

Lentoaseman ympäristölupa edellyttää säännöllisesti päivitettävää melunhallintasuunnitelmaa. Finavian laatima Helsinki-Vantaan melunhallintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2017 alussa.

Kiitoteiden käyttötapa ratkaisee eniten 

Kiitoteiden käyttötapa vaikuttaa ratkaisevasti lentokonemelun havaittavuuteen. Siksi Helsinki-Vantaan kiitotiejärjestelmä ja lentoonlähtöreitit on suunniteltu niin, että lähimmät tiiviit asuinalueet voidaan kiertää mahdollisimman hyvin. Kiitoteiden käyttö perustuu siihen, että lentokoneiden on turvallisinta nousta ja laskeutua vastatuuleen.

Kiitoteiden käyttö ja lentoreitit on suunniteltu niin, että lentoonlähdöissä asuinalueet voidaan kiertää mahdollisimman hyvin.

Lentoonlähdöt tapahtuvat ensisijaisesti kiitotieltä 22R lounaaseen ja länteen, ja vähämeluisampien koneiden lentoonlähtöjä suuntautuu kiitotieltä 22L kohti etelää. Lentoon lähtevien koneiden reitit on suunniteltu huolellisesti huomioiden asutuksen sijainti.

Lentoaseman ensisijainen lähestymissuunta on luoteesta kiitotielle 15. Tämän lähestymisreitin vaikutusalueella asuu vähiten asukkaita lähellä lentoasemaa. Kiitotielle 15 laskeutuvia koneita ohjataan myös lyhyempään loppulähestymiseen Nurmijärven kirkonkylän asuinalueen ohi.

Laskeutumisten meluvaikutuksia vähennetään lisäksi niin sanotulla jatkuvan liu’un menetelmällä (CDO), missä lentokone lähestyy kiitotietä korkeutta jatkuvasti laskien ja pientä moottoritehoa käyttäen. Laskeutumisissa voidaan vaikuttaa meluun myös lentokoneen laippojen ja laskutelineiden asetuksilla, joiden käytöstä päättää lentäjä. 

Katso video kiitoteiden käyttöperiaatteista

Illalla lennetään ahkerasti, sydänyöllä vähemmän 

Melunhallinnan lopputulos on aina kompromissi. Esimerkiksi aamu- ja iltaliikenteen aiheuttama lentokonemelu koetaan yleensä kaikkein häiritsevimmäksi. Toisaalta juuri aamulähdöt maailmalle ja myöhäiset paluut takaisin mahdollistavat tehokkaan työmatkustuksen.

”Helsinki-Vantaa on Suomen päälentoasema, ja meidän tehtävänämme on varmistaa, että matkaketjut Helsinki-Vantaan kautta ovat mahdollisimman sujuvia. Esimerkiksi Oulusta pitäisi pystyä lentämään aamulla työpäiväksi Eurooppaan ja illalla takaisin. Aasialaiset matkustajat puolestaan arvostavat sujuvia vaihtoyhteyksiä Eurooppaan iltapäivällä”, Routama selventää.

Vaikka Helsinki-Vantaan lentoliikenne on vilkasta aamulla ja vielä illalla, Finavia ei tue sydänyön liikenteen lisääntymistä. Lentoasemalla toimivien lentoyhtiöiden toimintaan pyritäänkin vaikuttamaan muun muassa kohdentamalla korkeammat melumaksut sydänyölle ja meluisimmille lentokonetyypeille.

Muuta ympäristömelua on lentokonemelua enemmän

Helsinki-Vantaan lentokonemelualueella asui vuonna 2015 noin 19 000 asukasta. Vastaavalla tie- ja raideliikenteen melualueella asuvia on moninkertainen määrä, pääkaupunkiseudulla noin 450 000 (EU-meludirektiivin selvitykset vuodelta 2012). Muuta ympäristömelua on siten merkittävästi lentokonemelua enemmän.

Tutustu tarkemmin Finavian päivitettyyn melunhallintasuunnitelmaan 

Katso video Suomen ilmatilassa tapahtuvista lennoista

Tämä artikkeli on osa Finavian vuoden 2016 vuosikertomuskokonaisuutta. Tutustu koko vuosikertomukseen täällä.

Lue seuraavaksi

Tarkkaa työtä lentokonemelun hallitsemiseksi

Lentokonemelun hallinta on tarkkaan viritetty kokonaisuus, jossa huomioidaan lentoliikenteen turvallisuus, sujuvuus ja asutuksen sijainti.

Pulloja kierrättämällä lahjoituspotti Planille

Helsinki-Vantaan lentoasemalla turvatarkastukseen jää päivittäin suuri määrä panttipulloja. Finavia ohjaa niistä kertyvät varat hyväntekeväisyyteen.

Huippuasiantuntija vastaa: Miten ilmailuala torjuu ilmastonmuutosta?

Ilmailualan kansainvälisen etujärjestön toiminnanjohtaja kertoo, mitä jokaisen tulisi tietää lentämisen ympäristövaikutuksista ja alan hiljattain solmimasta ilmastosopimuksesta.

Tällainen on uusi lentokoneiden koekäyttöpaikka

Finavia pyrkii omalla toiminnallaan edistämään rakenteilla olevan Aviapoliksen alueen viihtyvyyttä. Lentokoneiden moottoreiden testauksesta aiheutuvaa melua voidaan...