Lehdistön kuvausohjeet sekä suorat tv- ja radiolähetykset

Media ei tarvitse Finavian lentoasemille kuvauslupaa. Käytännön järjestelyjen helpottamiseksi kuvaajia ja toimittajia pyydetään ilmoittamaan tulostaan Finavian media deskiin. Samalla voi sopia tarvittavasta saatto- ja kuljetusavusta.

 • Lentoasemalta suorana lähetettävistä televisio- ja radio-ohjelmista on aina sovittava etukäteen media deskin kanssa.
 • Turvatarkastustiloissa kuvaaminen on kiellettyä. Lisätietoja turvatarkastustoiminnan kuvaamisesta saa media deskistä.
 • Porttialueelle (transit-alue) ja asematasolle siirrytään turvatarkastuksen kautta. Liikkuminen näillä alueilla edellyttää, että Finavialla on osoittaa tarvittavat saatto- ja kuljetusresurssit.
 • Helsinki-Vantaalla lentokoneiden nousuja ja laskuja voi kuvata näköalaterassilta. Terassille on vapaa pääsy. Tästä saat näköalaterassin aukioloajat ja osoitteen.
 • Kuvausohjeet tuotantoyhtiöille, mainostoimistoille, opiskelijoille jne.

  Lennonjohdon radioliikenteen nauhoitteet ja tutkakuvatallenteet

  Finavia ei luovuta lennonjohdon radio- ja tutkakuvatallenteita julkisuuteen muun muassa radio-, ilmailu- ja henkilötietolakeihin perustuen.

  Ilmailun radiopuhelinliikenne on lailla suojattu ulkopuolisten kuuntelulta ja välittämiseltä edelleen. Radiotallenteet ovat radiolain nojalla ei-julkisia. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tai Finavia eivät voi antaa poikkeuslupaa radioliikenteen nauhoittamiseen ja käyttöön.

  Ilmailulaki rajaa, mihin lennonjohdon tutkakuvatallenteita voi käyttää. Henkilötietolain perusteella tutkadataan sisältyvät yleisilma-alusten rekisteritunnukset puolestaan katsotaan henkilötiedoiksi, joita ei voi luovuttaa ilman kyseisen tahon suostumusta. Lisäksi sotilas- ja viranomaistietoihin liittyy salassapitovelvoitteita.

  Finavia Oyj on yritys, eikä sen toiminta kuuluu julkisuuslain piiriin.