Hallituksen tehtävänä on huolehtia Finavian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee Finavian ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja HR-valiokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien esityksen pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle. 

Harri Sailas

Harri Sailas

Hallituksen puheenjohtaja, jäsen 21.12.2015 alkaen
s. 1951, ekonomi

Keskeinen työkokemus
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2007–2015, sitä ennen useat johtotehtävät Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa, viimeksi pääkaupunkiseudun aluepankin johtaja ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtaja

Luottamustehtävät
Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–, Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, Helsingin Diakonissalaitos, valtuuskunnan jäsen 2015–, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, valtuuskunnan varapuheenjohtaja 2014–

Stefan Wentjärvi

Stefan Wentjärvi

Hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1967, valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus
Lääkäriyhtiö Doctagonin toimitusjohtaja 2014–, Lentoyhtiö Blue1:n toimitusjohtaja 2005–2012, sitä ennen useat tehtävät lentoliikennealalla

Luottamustehtävät
Livia Finland Oy hallituksen puheenjohtaja 2015–

Nina Kiviranta

Nina Kiviranta

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1964, oikeustieteen maisteri, varatuomari

Keskeinen työkokemus
Lakiasiainjohtaja, Outotec Oyj 2013–,  Konsernilakiasioista vastaava johtaja, Nokia Siemens Networks 2006–2013, Lakiasiainjohtaja, Metsä-Serla Oyj / Metsä Group 1996–2006, Asianajaja, Attorney at Law Ahola, Pentzin, Rantasila & Sokka Oy 1994–1996, Suomalainen neuvonantaja, Attorneys at Law Smith, Gambrell & Russell Ltd, Atlanta, USA 1992–1994

Luottamustehtävät
Finnish International Arbitration Board, jäsen 2016–

Katja Keitaanniemi

Katja Keitaanniemi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
S. 1973, tekniikan lisensiaatti

Keskeinen työkokemus
OP Yrityspankki, toimitusjohtaja 2018 –, Finnvera Oyj, Pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014 – 2018,
2014–, Swedbank, Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013, Pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011, eQ Pankki/Conventum, Tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009, Nordea Securities, Seniorianalyytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Luottamustehtävät
Finpro Oy, hallituksen jäsen 2017–, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, hallituksen jäsen 2017–, (edellä mainitut yhdistyneet 2018 alusta alkaen Business Finlandiksi, jossa) hallituksen jäsen 2018–, Montreal Group, hallituksen jäsen 2015–, Kasvu Open, hallituksen jäsen 2015–

Esko Pyykkönen hallituksen jäsen

Esko Pyykkönen

Finavian hallituksen jäsen 19.3.2018 alkaen
S. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus
Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, neuvotteleva virkamies 2016–, Opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies 2013–2016, Prime Soil Oy, toimitusjohtaja 2010–2013, Destia Oy, Senior Vice President 2007–2010, Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies   1999–2007, Ympäristöministeriö, ylitarkastaja 1991–1999

Luottamustehtävät
Suomen Viljava Oy, hallituksen jäsen 2017–, Gasonia Oy, hallituksen jäsen 2017–

Erkka Valkila

Erkka Valkila

Finavian hallituksen jäsen 3.3 2016 alkaen
s. 1953, insinööri

Keskeinen työkokemus
SATO Oyj toimitusjohtaja 2003–2015, PolarKiinteistöt Oyj toimitusjohtaja 1997–2003, Polar-Yhtymä Oyj, kiinteistöliiketoiminnan johtaja 1991–1997, Ferenda Oyj, toimitusjohtaja 1988–1991

Luottamustehtävät
hallituksen puheenjohtaja; Renor Oy 2015–, Grand Residence Development Oy 2015–, Duuri Oy 2010–
hallituksen jäsen; ARE Oy 2017–, Pohjola Rakennus Oy 2016–, Antilooppi Oy 2015–, HYY-yhtymä 2008–, Suomen Talokeskus Oy 2004–

Annaleena Kiikonen

Annaleena Kiikonen

Hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja 17. maaliskuuta 2017 alkaen
s. 1980, tradenomi ylempi AMK

Keskeinen työkokemus
Finavia Oyj, Hankintapäällikkö 2016–, Finavia Oyj, palveluesimies 2010-2016, Finavia Oyj, asiakaspalveluvirkailija 2009–2010, Ilmailulaitos Finavia, asiakaspalveluvirkailija 2006–2009,
Ilmailulaitos, asiakaspalveluvirkailija 2005–2006, Suomen Matkatoimisto Oy, myyntivirkailija 2004–2005,
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, tietopalvelun hoitaja 2003, Suomen Matkatoimisto Oy, myyntivirkailija 2002–2003

Luottamustehtävät
Luottamusmies 2006–2010

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Stefan Wentjärvi sekä jäseninä Nina Kiviranta ja Esko Pyykkönen.

HR-valiokunta

HR-valiokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Harri Sailas sekä jäseninä Erkka Valkila ja Katja Keitaanniemi.

Finavia yrityksenä

Finavian taloustiedot

Finavian toimitusjohtaja ja johtoryhmä