Finavian lentoasemien kehitys- ja ylläpitoinvestointeja lähivuosina

Lentoasemien laajojen kehitysohjelmien lisäksi Finavia investoi vuosittain infrastruktuurin ylläpitoon ja palvelujen jatkuvaan parantamiseen. Tälle sivulle olemme koonneet lähivuosien isoimpia alle kymmenen miljoonan euron perusparannushankkeita.

2021

Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikennealueen kunnostustyöt

Finavia investoi Helsinki-Vantaan lentoliikennealueen kunnostukseen seitsemän miljoonaa euroa. Kesällä 2021 tehtävällä remontilla varmistetaan lentokoneiden sujuva rullaus- ja asematasotoiminta sekä parannetaan hulevesien hallintaa. Töiden aikana kunnostetaan muun muassa rullausteiden ja asematason päällysteitä, lentokoneiden seisontapaikkoja ja hulevesiviemäriverkostoa.

Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoaseman parannustöistä

Maarianhaminan lentoaseman kiitotieinvestointi

Finavia kunnostaa kesällä 2021 Maarianhaminan lentoasemaa viidellä miljoonalla eurolla. Remontissa uusitaan kiitotien asfalttipäällystys ja sen reuna- ja turva-alueita parannetaan. Lisäksi uusitaan sähkönsyöttö- ja kiitotievalojärjestelmät. Myös lentokentän polttoainejakelualue uudistetaan. Näin biodieselin tankkaaminen kenttäajoneuvoihin sujuu aikaisempaa helpommin.

Lisätietoja Maarianhaminan lentoaseman investoinnista

Joensuun lentoaseman kiito -ja rullausteiden päällystys

Joensuun lentoasemaan Finavia investoi miljoona euroa. Kesällä 2021 uusitaan kiitotien ja rullaustien asfalttipinnoitteet. Lisäksi kiitoteiden päissä sijaitsevat turva-alueet kunnostetaan ja lentoliikennealueella tehdään teknistä ennakkohuoltoa.

Lisätietoja Joensuun lentoaseman kiitotieremontista

Jyväskylän lentoaseman kiitotien kunnostus

Keväällä 2021 Finavia korjasi Jyväskylän lentoaseman kiitotien routavaurioita talven jäljiltä. Kyse oli tavanomaisista ylläpitotoimista.

Lisätietoja Jyväskylän lentoaseman kiitotien vauriokorjauksista

2019

Porin lentoaseman kiitotien kunnostus

Finavia investoi Porin lentoaseman kiitotien asfaltointiin yli puoli miljoonaa euroa. Kesällä 2019 tehty uudelleenpäällystys oli osa tavanomaista ylläpitotoimia.

Lue lisää Porin kiitotien kunnostuksesta.

Kuusamon lentoaseman kiitotien uudelleenpinnoitus

Kuusamon lentoaseman kiitotien uudelleen asfaltoinnin kustannukset olivat miljoona euroa. Remontissa korjattiin talven aiheuttamat vauriot. Päällystystyöt olivat osa tavanomaista ylläpitotoimintaa.

Lue lisää Kuusamon lentoaseman kiitotiekorjauksesta