Finavian liiketoiminnot

Finavian ydinliiketoimintaa on lentoasemien operointi. Verkostoomme kuuluu 21 lentoasemaa eri puolilla Suomea.

Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, lentomatkustajat sekä lentoasemilla palvelujaan tarjoavat toimijat.

Pääosa liikevaihdosta muodostuu lentoliikenteen maksuista, kuten laskeutumis- ja matkustajamaksuista sekä kiinteistöjen vuokratuotoista ja pysäköintituotoista. Finavian toimintaa ei tueta verovaroin. Lue lisää Finavian talouden tunnusluvuista.

Lentoaseman operointi on tarkoin säänneltyä. Etenkin turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyvät kansainväliset ja kansalliset viranomaismääräykset vaikuttavat merkittävästi Finavian kustannusrakenteeseen, investointeihin ja operatiiviseen toimintaan.

Lennonvarmistustoiminnot on yhtiöitetty 1.4.2017 alkaen uudelle toimijalle. Lennonvarmistuspalvelua Suomessa tarjoaa ANS Finland Oy.

Liiketoiminta lentoasemilla

Pidämme huolta siitä, että matkustajaliikenne on sujuvaa ja turvallista. Vastuullamme on muun muassa lentoasemien infrastruktuurin rakennuttaminen, huolto ja ylläpito. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi lentoasemien tietoliikenne-, valaistus- ja lämmitysratkaisut, liikennejärjestelyt, turvatarkastus sekä opasteet ja neuvonta terminaalissa.

Vastuullamme on myös kiitoteiden ja muun lentoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin kunnossapito. Finavian lumiosaaminen onkin maailmankuulua.

Vuokraamme lentoasemien liike- ja toimitiloja lentoasemilta toimijoille, jotka tarjoavat palveluitaan lentomatkustajille ja lentoyhtiöille. Kehitämme yhdessä heidän kanssaan lentoasemien palvelutasoa ja -tarjontaa.

Finavian lentoasemaliiketoiminta on jaettu Helsinki-Vantaan liiketoimintaan ja verkostoliiketoimintaan.

  • Helsinki-Vantaa on merkittävä eurooppalainen hub ja johtava vaihtoasema Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Se on saanut palvelutasostaan useita kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia.
  • Maakuntien verkostolentoasemat ovat suomalaisten portti maailmalle. Lapin lentoasemat ovat mahdollistaneet Suomen matkailun ja turismin kehityksen ja nousun maailman maineeseen.

 

Lennonvarmistus takaa turvallisen ja mahdollisimman viiveettömän lentoliikenteen Suomessa. Asiakkaitamme ovat kaupallinen ilmailu, Suomen valtion ilmailu ja sotilasilmailu, yleisilmailu sekä lentokoulut. Lennonvarmistus on luvanvaraista ja Finavialla on EU-lainsäädännön mukainen toimilupa lennonvarmistuspalveluiden tarjoamiseen. Lennonvarmistukseen kuuluvat lähi-, lähestymis- ja aluelennonjohto sekä lennonvarmistustekniikka.

Turvallisuus ja kansainvälisyys ovat lennonvarmistuksen keskiössä. EU:n Single European Skyn (SES) lainsäädäntö ohjaa lennonvarmistuksen kehitystä.

Euroopan komissio käynnisti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämisen 2000-luvun alussa lisätäkseen lentoliikenteen hallintajärjestelmän kapasiteettia. Yhtenäinen ilmatila mahdollistaa muun muassa entistä suoremmat reitit, matka-aikojen lyhentämisen ja polttoaineenkulutuksen pienenemisen.

Tärkeä askel kohti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa on ollut valtioiden rajoista riippumattomien toiminnallisten ilmatilalohkojen (Functional Airspace Block, FAB) perustaminen. Pohjois-Euroopan toiminnalliseen ilmatilalohkoon kuuluvat Norja, Suomi, Viro ja Latvia. Ruotsi ja Tanska muodostavat oman toiminnallisen ilmatilalohkonsa.

Tehokkaampi taivas edistää lentoliikenteen kilpailukykyä

Lennonvarmistuksen alla toimii Suomen lentopelastuskeskus

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleissopimuksen osapuolena Suomi on sitoutunut tarjoamaan vastuualueellaan Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua. Ilmaliikennepalveluiden tarjoajana Finavia huolehtii Ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä. 

Suomen lentopelastuskeskus (ARCC Finland, aeronautical rescue- and coordination centre) sijaitsee Suomen aluelennonjohdon yhteydessä. Keskuksella on ympärivuorokautinen valmius käynnistää toimenpiteet kateissa olevan ilma-aluksen paikantamiseksi yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Lentopelastuskeskus kouluttaa ja harjoittaa itse oman henkilöstönsä sekä osallistuu vuosittain eri viranomaisten kanssa järjestettyihin yhteistoimintaharjoituksiin.

Yhteystiedot: sfarcc@finavia.fi