Lennonjohtajan koulutus

Lennonjohtajien koulutuksesta vastaa Finavian oma ammatillinen erikoisoppilaitos Avia College. Koulutus käynnistyy yleensä kerran vuodessa. Siitä ilmoitetaan muun muassa Finavian internet-sivuilla.

Näin haet lennonjohtajan koulutukseen

Kun haku lennonjohtajan koulutukseen on avoinna, siihen haetaan täyttämällä sähköinen lomake Finavian verkkosivuilla Avoimissa työpaikoissa. Lennonjohtajien koulutus ei kuulu yhteishaun piiriin.

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja nelivaiheisen valintakokeen perusteella. Hakuprosessi kestää noin kahdeksan kuukautta. Viimeisimmissä hauissa on otettu sisään noin kahdeksan hakijaa.

Pääsyvaatimukset ja opiskelijavalinta

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on joko ylioppilastutkinto, lukion oppimäärä tai ammatillinen toisen asteen tutkinto. Lisäksi hakijalla on oltava suomen ja englannin kielen hyvä taito sekä lennonjohtajan lupakirjan vaatimustason mukainen hyvä terveydentila.

Lennonjohtajan työssä korostuvat ehdoton turvallisuus, vastuullisuus ja palvelualttius. Työ vaatii tarkkuutta, ongelmaratkaisutaitoja sekä keskittymis- ja yhteistyökykyä.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen, soveltuvuustestien, kielitestien sekä henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Viimeisimmän haun opiskelijavalinnasta saat tietoa täältä.

Valintakokeissa hyväksytyksi tulleet hakijat kutsutaan ilmailulääkärin tarkastukseen, joka sisältää huumetestin. Valintakokeen hyväksytyksi tulleille tehdään myös suppea turvallisuusselvitys.

Valintakokeen jokainen vaihe ja lääkärintarkastus ovat erikseen karsivia.

Koulutuksen kesto ja sisältö

Lennonjohdon perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Opiskelu kestää noin 1,5 vuotta. Peruskoulutuksen tutkintonimike on lennonjohtaja.

Opinnot muodostuvat kolmesta osasta: yhteiset tutkinnon osat, vapaasti valittavat ja ammatilliset tutkinnon osat.

Yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat tunnustetaan ylioppilastutkinnolla tai aikaisemmilla opinnoilla toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Ammatilliset tutkinnon osat ovat kaikille pakolliset ja muodostuvat teoria-, simulaattori- ja työssäoppimisjaksoista.

Lennonjohtajan perustutkinnon tutkintoperusteet

Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman yhteinen osa

Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Opintoihin kuuluva työharjoittelu ja työskentely lennonjohtajana

Työskentely lennonjohtajana edellyttää voimassa olevaa lennonjohtajan lupakirjaa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti loppuun opiskelija hakee lupakirjaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Jo opiskeluaikana opiskelija tarvitsee lennonjohtajaoppilaan lupakirjan voidakseen suorittaa lennonjohtajakoulutukseen kuuluvan käytännön harjoittelun.

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia lähi- ja lähestymislennonjohtajana siviili- ja sotilaslentoliikenteessä. Lennonjohtajan vastuulla on lentoliikenteen sujuvuus eli se että lentokoneet nousevat ja laskevat  sekä turvallisesti sekä täsmällisesti.

Lisäksi valmistuneilla on perusvalmiudet kansainvälisiin tehtäviin sekä jatkokoulutusvalmiudet alan muihin tehtäviin.