Skip navigation

Ivalon lentoasemalla poistetaan estepuustoa huhti- ja toukokuussa

Artikkeli julkaistu
20.04.2021 klo 09:46
Ilmakuva Ivalon lentoasemasta
Finavia kaataa lentoestekorkeuteen kasvaneita puita Ivalon lentoasemalla. Toimenpiteellä varmistetaan suurten lentokoneiden turvalliset nousut ja laskeutumiset ilmailuviranomaisen määräysten mukaisesti.

Ivalon lentoasemalla puustoa poistetaan Finavian omistamilta mailta 30 hehtaarin alueelta. Työt ajoittuvat huhti- ja toukokuulle 2021.

Kaikkiaan Finavia omistaa yhteensä yli 2 500 hehtaaria metsää 21 lentoasemansa ympäriltä. Estepuuston hoito on tärkeä osa Finavian maanomistusta, ja se tehdään aina Finavian metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Osa kaadetuista puista menee sahateollisuuden tarpeisiin ja osa hyödynnetään paperiteollisuudessa.

Lentoturvallisuusmääräykset mitoittavat puuston sallitun korkeuden

Puiden kaataminen lentoasemien lentoesterajoituspintojen alueelta on normaali toimenpide. Se tehdään aina, kun puuston korkeus saavuttaa rajoittavan korkeuden. Toimintaa säätelee Euroopan turvallisuusvirasto Easa (European Aviation Safety Agency) ja Suomessa kansallisena viranomaisena toimiva Traficom. Ne edellyttävät, että lentokenttäalue ja sitä ympäröivä maasto on pidettävä esteettömänä muun muassa kasvavan puuston osalta.

Ilmailun säädökset ja määräykset ovat saatavilla Traficomin sivuilta.

Lisätietoja lentoesteistä saa Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin sivuilta.

Raportointi