Ohita navigaatio

Arvostava työyhteisö jokaiselle – näin yhdenvertaisuutta edistetään Finaviassa

Artikkeli julkaistu
06.06.2023 klo 13:15
Finavialaisia työssä
Vastuullisuus
Finaviassa uskotaan, että yrityksen, joka haluaa parhaan, osaavimman ja kyvykkäimmän henkilöstön, on panostettava henkilöstön tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen.

– Omistautunut ja motivoitunut henkilöstö on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Edistämme sitä muun muassa rakentamalla avointa ja arvostavaa yrityskulttuuria. Arvostuksen muita ihmisiä kohtaan tulee näkyä kaikkien finavialaisten kaikessa toiminnassa, kertoo henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen Finaviasta.

Finavia haluaa olla hyvä työpaikka jokaiselle. Jo nyt yhtiössä on hyvä tehdä töitä iästä ja sukupuolesta riippumatta. Monimuotoisuuden lisäämiseksi on aloitettu järjestelmällinen kehitystyö.

– Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti, maksamme palkkaa tasapuolisesti ja edistämme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä ikääntyneiden työssäjaksamista.

Naisia kannustetaan johtajiksi ja teknisiin tehtäviin

Finavia tekee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman joka toinen vuosi yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Seurattavat asiat ja kehitystyön painotukset valitaan silloin. Vuosittain mitataan esimerkiksi palkkaoikeudenmukaisuuden toteutumista. Finaviassa palkka koostuu vaativuusluokan mukaisesta peruspalkasta ja henkilökohtaisen suorituksen mukaisesta lisästä.

– Vertailemme, miten naiset ja miehet sijoittuvat eri vaativuusluokkiin ja näkyykö peruspalkoissa ja henkilökohtaisissa lisissä sukupuolten välisiä eroja. Olemme varmistaneet, että emme luokittele tyypillisiä ”miesten tehtäviä” vaativammaksi. Seurantamme mukaan palkkaoikeudenmukaisuus toteutuu Finaviassa hyvin.

Naisten ja miesten osuutta eri tehtävissä seurataan säännöllisesti. Finavia on pitkään ollut sukupuolijakaumaltaan miesvaltainen työyhteisö: naisten osuus henkilöstöstä on vajaa kolmasosa.

– Olemme onnistuneet lisäämään naisten määrää esihenkilö- ja johtotehtävissä, mutta esimerkiksi kunnossapitoyksikössä miesten osuus pysyy sitkeästi korkeana. Monille teknisille aloille kouluttautuvista valtaosa on miehiä, Soikkanen toteaa.

Finavia seuraa myös, miten työn ja perheen yhteensovittamisessa onnistutaan.

– Pyrimme siihen, että työntekijä voisi tehdä osa-aikaista työtä, jos hänen perhetilanteensa niin vaatii. Kannustamme myös miehiä pitämään perhevapaita.

Monimuotoisuudelle avoin ja arvostava kulttuuri

Finavia haluaa, että finavialaisilla on myös muihin henkilön ominaisuuksiin, kuten ikään ja etnisyyteen, katsomatta mahdollisuus tulla palkatuksi ja palkituksi sekä edetä työssään.

– Jo useamman vuoden olemme tukeneet ikääntyneiden finavialaisten työssäjaksamista. Seurantamme perusteella palkkaamme kaiken ikäisiä, myös yli 50-vuotiaita. Henkilöstömme keski-ikä on reilut 44 vuotta.

Monikulttuurisuudessa Finavialla on vielä työtä tehtävänä. Yksi keskeinen syy on Soikkasen mukaan tiukka suomen kielen osaamisvaatimus.

– Turvallisuussyistä esimerkiksi liikennettä radiopuhelimella ohjatessa toisen puhetta täytyy ymmärtää yksiselitteisesti. Toisaalta samaan aikaan asiakaspalvelutehtävissä monikielisyys on tarpeen ja valttikortti.

Monikulttuurisuuden lisäämiseksi on alettu järjestelmälliseen työhön.

– Valmennamme esihenkilöitämme johtamaan monikulttuurisia tiimejä. Henkilöstöyksikkö osallistuu rekrytointeihin ja varmistaa, että hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Vuosittaisissa henkilöstökyselyissä kysymme syrjinnän kokemuksista ja epäsopivasta puheesta työyhteisössä, Soikkanen kertoo.

Lue myös

Pitkien urien työpaikka – työssään viihtyvät finavialaiset varmistavat sujuvan ja turvallisen lentoasemakokemuksen

Finavialaset – tutustu uratarinoihin