Ohita navigaatio

Vedyn ja autonomian avulla kohti nollapäästöjä

Artikkeli julkaistu
13.01.2023 klo 08:23
Kunnnossapidon kalustoa Finavian lentoasemalla
Vastuullisuus
Finavia tavoittelee nettonollahiilipäästöjä, ja huomioi päästöjen vähennyksen myös lentoasemiensa kalustossa. Tulevaisuudessa päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi vetytoimisten ja autonomisten ajoneuvojen avulla.

Finavia tavoittelee toiminnassaan lähivuosina nettonollahiilipäästöjä. Tämä tarkoittaa, että lentoasemien omat hiilidioksidipäästöt vähennetään niin lähelle nollaa kuin mahdollista.

– Hiilidioksidipäästömme aiheutuvat pääasiassa valaistuksesta, lämmityksestä ja ajoneuvojen energiankulutuksesta, Finavian tekniikasta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Henri Hansson sanoo.

Näistä päästöistä noin kolmasosa syntyy ajoneuvoista, joita käytetään lentoasemien kunnossapidossa. Finavia pyrkii saavuttamaan kunnossapidon osalta nollapäästöisyyden lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä tehostamalla jatkuvasti kunnossapitoa.

– Seuraamme koko ajan kalustotekniikan kehitystä ja etsimme uusille ratkaisuille soveltamismahdollisuuksia lentoasemaympäristössä.

Vedyllä voidaan saavuttaa suuret hyödyt

Finavia seuraa mielenkiinnolla erityisesti vedyllä toimivan ajoneuvotekniikan kehittymistä. Vedyllä kulkevat ajoneuvot eivät tuota lainkaan lähipäästöjä eli ilmanlaatuun vaikuttavia pakokaasupäästöjä.

– Kun vedyntuotannossa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tai muuten päästöttömällä energialla, se mahdollistaa perinteisistä fossiilisista polttoaineista irtautumisen.

Vetyä on mahdollista käyttää tulevaisuudessa erityisesti paljon energiaa kuluttavissa isoissa työkoneissa, joita ei ole mahdollista valmistaa akkutoimisina.

– Meidän kohdallamme suurimmat päästövähennykset voidaan vedyn avulla saavuttaa lumilingoissa ja harjapuhaltimissa, joita meillä on kaiken kaikkiaan käytössä yli sata.

Vaikka vetytoimiset ratkaisut kehittyvät kovaa vauhtia, vielä ei ole varmaa, milloin ne voidaan ottaa mukaan lentoasematoimintaan muun vähäpäästöisen teknologian rinnalle.

– Toimimme todennäköisesti pitkään hybridimallilla, jossa meillä on käytössä useampaa vähäpäästöistä teknologiaa samaan aikaan: uusiutuvaa polttoainetta hyödyntävää polttomoottoritekniikkaa, pienen ja keskisuuren kaluston sähköistämisen teknologiaa sekä vetytoimisia ratkaisuja isommille koneille.

Autonomia tehostaa kunnossapidon toimintaa

Finavian kunnossapidossa tehdään kaiken aikaa töitä kustannustehokkuuden eteen. Myös kunnossapidon aiheuttamia päästöjä pyritään vähentämään toimintaa tehostamalla.

– Kustannustehokkuus kulkee hyvin usein käsi kädessä päästövähennysten kanssa. Kun hommat pystytään tehdä vähäeleisemmin, säästyy rahan lisäksi myös ympäristöä.

Tehokkuutta voidaan tulevaisuudessa kasvattaa erityisesti autonomiaa hyödyntävillä ajoneuvoilla.

– Autonomialla pystytään vähentämään turhaa työtä, kuten kertaalleen käsitellyn alueen tahatonta uudelleenkäsittelyä. Se mahdollistaa myös tarkemman työsuunnittelun ja vapauttaa henkilöstöä muihin työtehtäviin

– Pienimmillään autonomia voi tarkoittaa sitä, että ihminen ajaa kaikkia ajoneuvoja, mutta kuljettajaa avustavat järjestelmät antavat hänelle optimointiin tähtääviä käskyjä. Äärimmillään koneet kulkevat täysin itsenäisesti ilman ihmistä, Hansson jatkaa.

Autonomisia ajoneuvoja on tällä hetkellä testikäytössä muutamalla Euroopan lentoasemalla. Myös Finavia seuraa muilla lentoasemilla ajoneuvoista saatuja tuloksia ja on kehitystoiminnassa mukana.

– Autonomisilla ajoneuvoilla on suuri potentiaali, mutta ennen kuin otamme kalustoa käyttöön, pitää meidän olla varmoja sen kannattavuudesta ja turvallisuudesta. Erityisesti Pohjoismaissa meillä on haastavat keliolosuhteet, joten kaluston testaaminen tositoimissa on todella tärkeää.

Lue myös

Finavia tavoittelee hiilipäästöjensä vähentämistä lähelle nollaa