Skip navigation

Finavia ja Pelastusopisto allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Press release
Article published
21.3.2013 at 10:37
Finavia ja Pelastusopisto ovat solmineet viisivuotisen sopimuksen lentoasemahenkilöstön palo- ja pelastuskoulutuksen toteuttamisesta Kuopiossa. Tavoitteena on pitkäaikaisella kumppanuudella yhteistyössä kehittää palo- ja pelastuskoulutusta lentoasemien tarpeisiin.

Lentoasemilla työskentely vaatii palo- ja pelastusvahvuudessa mukana olevalta henkilöstöltä palo- ja pelastuskelpoisuuden ylläpitämistä säännöllisillä koulutuksilla. Koulutukseen kuuluu perus- ja kertauskursseja sekä taitoja ylläpitäviä paloharjoituksia. Koulutettavaa henkilöstöä Finavialla on noin 300 henkilöä. Suurin osa heistä tekee palo- ja pelastustyötä oman työnsä ohella. Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelee päätoimisia palomiehiä. Pelastusopisto löytyi koulutuksen toteuttajaksi, kun Finaviassa kartoitettiin vaihtoehtoja modernin paloharjoitusalueen toteuttamiseksi. Finavia on aikaisemmin järjestänyt palo- ja pelastus-henkilöstönsä kouluttamisen itse oman koulutusorganisaationsa kautta. "Yhteistyöllä Pelastusopiston kanssa saavutetaan laadukas koulutus Finavian tarpeisiin. Isolla koulutusorganisaatiolla on tarjota modernit puitteet harjoittelulle, hyvät opetusvälineet ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö. Finavia toimittaa Pelastusopistolle omassa koulutuksessa käytössään olleita lentokenttäpaloautoja ja lentokonesimulaattorikin saadaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana", toteaa Finavian pelastuspäällikkö Veli-Matti Sääskilahti.

Ihmisiä & Ilmailua Raportointi