1. Vad är det frågan om?

I terminal 2 på Helsingfors-Vanda öppnas i år 2021 en ny ståtlig entré med nya avgångs- och ankomsthallar. Samtidigt förbättras flygplatsens parkerings- och kollektivtrafikarrangemang. De nuvarande avgångs- och ankomsthallarna genomgår en komplett omorganisering och ansluts som en del av gateområdet. På detta sätt åstadkommer man rikligt med nytt utrymme och gör det möjligt att utveckla passagerarnas tjänster.

Utbyggnaden av terminal 2 är en del av Finavias investeringsprogram på en miljard euro. Programmets mål är att stärka Helsingfors-Vandas position som en betydande europeisk flygplats och förbereda flygplatsen för att i framtiden kunna betjäna 30 miljoner passagerare.

2. Hur ser tidsplanen för utbyggnaden ut?

Utbyggnaden av terminal 2 tar allt som allt cirka fyra år. Byggarbetena inled i januari 2019.

Först färdigställs det nya parkeringshuset (år 2020). Därefter, år 2021, öppnas den nya entrén med avgångs- och ankomsthallar. Ändringsarbetena i gateområdet blir klara år 2022.

3. Hur syns byggarbetena för passagerarna?

Den nya terminalen kommer att bli en fantastiskt vacker byggnad. Innan allt är färdigt kan besökare vänta sig störningar.

Byggarbetet orsakar buller, damm och andra olägenheter – gångavstånden blir längre och serviceställen byter plats. Dessutom utförs sprängningar och borrningsarbeten på området, vilket orsakar trafikstopp på infartsvägen och framför terminalerna.

4. På vilket sätt kan passagerarna förbereda sig inför ändringarna?

De här tre anvisningarna gör resan enklare och smidigare under byggarbete.

  1. Kontrollera alltid aktuell information innan du kommer till flygplatsen.
  2. Kom i tid till flygplatsen och reservera tillräckligt med tid för att röra dig på flygplatsen.
  3. Förhandsboka parkeringen för att få önskad parkeringsplats.

5. Hur påverkar arbetet dem som kommer till flygplatsen med egen bil?

Framför terminalen finns en cirka 4,5 hektar stor byggplats. Körrutterna har ändrats och är smalare. Vi ber att alla som kommer till flygplatsen med egen bil iakttar allmän försiktighet och kör enligt hastighetsbegränsningarna.

  • Passagerarna kan parkera i hallarna P3 och P5 och på utomhusparkeringen P4.
  • De som hämtar och de som tar emot passagerare kan parkera i snabbparkeringen i P3. Det är viktigt att komma ihåg att man kan stoppa framför terminal 2 endast för en kort tid för att lämna av passagerare. Parkering är förbjuden. 
  • Parkeringen för dem som reser ofta har flyttats till Premiumområdet i P3, som har en egen infart.
  • Invaplatserna finns i P3, P5 och P4.

6. På vilket sätt kan man röra sig mellan terminalerna och parkeringsplatserna?

  • Mellan terminal 1 och 2 kan man endast gå inomhus via den så kallade förbindelsekorridoren.
  • Man kommer till fots från P3 till terminal 2 via terminal 1. Från bottenvåningen i P3A (våning T) kommer man längs en gångtunnel till terminal 1 och därifrån vidare via förbindelsekorridoren till terminal 2. Avståndet är cirka 300–400 meter.
  • Från P5 kan man gå utomhus till terminal 2 längs en väderskyddad gångväg. Från P5 går man via terminal 2 längs förbindelsekorridoren till terminal 1.

Finavias avgiftsfria parkeringsbuss trafikerar mellan terminalerna och parkeringsområdena. Det lönar sig särskilt att ta bussen mellan utomhusområdena (P4) och terminalen.

7. Var kan jag parkera en elbil?

I parkeringshusen P5 och P3 finns laddningsplatser för elbilar. I P3 finns de på Premiumområdet, som har en egen infart. I P5 finns platser för elbilar på våning -1.

8. Finns det tillräckligt med parkeringsplatser?

Javisst. Byggarbete har redan förberedts i förväg när 3 000 nya parkeringsplatser byggdes i P5. Finavia har även lagt till hundratals nya parkeringsplatser på utomhusparkeringen P4. Dessutom öppnas i år 2020 en helt ny parkeringshall på flygplatsen.

9. Hur påverkar arbetet dem som reser med buss, taxi eller tåg?

Taxibilar, bussar och privatbilar kan inte längre köra framför terminalen 2 incheckning. De taxibilarna lämnar passagerarna av på samma plan som ankomsthallarna varifrån man kan gå upp rulltrappor till incheckning.

Terminal 2 bus station finns framför hotell Scandic. Väntområdet för invataxin finns också på busstationen. Busshållplatserna för Finavias parkeringsbuss och hotellbussarna finns framför P5 på Pilotvägen.

Taxibilarna som kör till stad finns nu i terminalens bottenvåning. Du kommer till taxistationen med rulltrappor eller hiss invid Burger King i ankomsthallen 2A.

Byggarbetena påverkar inte tågpassagerare eller resenärer som rör sig i terminal 1.

10. Vad händer i terminalen?

Byggarbetena syns även inne i terminal 2 som byggplatsväggar. En del av servicediskarna byter plats och förbindelselederna ändras.

11. Var hittar jag mer information?

På Finavias webbplats finns information om utvecklingsprogrammet och om utbyggnaden av terminal 2.

Ladda ner utomhuskartan över Helsingfors-Vanda. 

 

T2 Boilerplate Svenska