Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

På Helsingfors-Vanda flygplats pågår det största utvidgningsprojektet i flygplatsens historia. Tack vare Finavias jätteinvestering kommer Helsingfors-Vanda framöver att kunna betjäna cirka 30 miljoner passagerare om året.

Helsingfors-Vandas utvidgning i ett nötskal

Helsinki-Vantaata lentoasema laajenee kasvaa 2020-luvun alkuun mennessä.
 • Mer golvyta i terminalen+45 % (103 000 m2). Det motsvarar ett lika stort område som Borgbackens nöjespark. Hela arean för terminalen kommer att vara över 250 000 m2 i början av 2020-talet. Ett sådant område skulle rymma tio riksdagshus.
 • Fler bryggplatser för breda flygplan+100% (16 st.)
 • Ökad kapacitet för bagagehantering: +50 %
 • Ökad kapacitet för passkontroll: +50 %
 • Ombyggd uppställningsplatta (parkeringsområden och taxibanor för flygplan): 450 000 m2, dvs. ett område som motsvarar ca 90 fotbollsplaner.
 • En ny multimodal resecentral som kopplar samman olika transportformer.
 • Finavias investering: ca 1 miljard euro

Terminalen utvidgas i flera riktningar

Helsinki Airport Development Programme map

Karta: Helsingfors-Vanda och dess tjänster utvidgas runt om på flygplatsen. Finavias utvecklingsprogram inleddes år 2014 och sträcker sig fram till början av 2020-talet.

 1. Utvidgning av den terminaldel som betjänar långdistansflyg, det vill säga trafik utanför Schengen, samt ombyggnad av uppställningsplattan. Utvidgningen omfattar fyra nya delar: södra piren (South Pier), västra piren (West Pier), centralplatsen (tidigare Plazan) och gränskontrollen (Border Control). Därtill färdigställs många nya parkeringsplatser för både breda och smala plan, rullbanor och annan infrastruktur för flygtrafik.
   
 2. Utveckling av den terminaldel som betjänar trafik inom Europa och Finland, dvs. Schengentrafik (Terminal 1). En utbyggnad byggs vid änden av terminal 1.
   
 3. Utvidgning av terminal 2 (Expansion of T2). Utbyggnaden omfattar en helt ny ingång med ankomst- och avgångshallar, arrangemang för kollektivtrafik samt en förstoring av området för flygningar till Europa, det vill säga inom Schengen.

Utvecklingen av kundupplevelsen står i centrum för planeringen

Helsingfors-Vandas styrkor är korta bytestider, vänlig personal och innovativa tjänster. Dessa vill vi bevara även när antalet passagerare ökar.

Därför beslöt vi att utvidga flygplatsen enligt det så kallade one roof-konceptet. På så sätt kan vi placera även de nya tjänsterna i samma byggnad, under samma tak. Avstånden förblir korta och tjänsterna lättillgängliga och smidiga.

När allt finns under samma tak gynnas även tillväxten av transferresandet. Att ta sig från en gate till en annan går fortfarande enkelt och snabbt när man inte behöver byta terminal. De digitala lösningarna har en central roll i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.

I planeringen av utrymmena för passagerare beaktar vi finländska material och inredningslösningar. Olika ljud- och ljuslandskap skapar stämning i väntutrymmena.

Utvecklingsprojektet från år till år

2013–2015

Finavias investeringsprogram inleddes med en allmän planering av flygplatsen år 2013. Åren 2014–2015 utfördes förberedande åtgärder såsom rivning och utvidgning av gamla byggnader. Vi utvidgade området för säkerhetskontroll och incheckning i terminal 2. Utvidgningen av terminalen inleddes med byggandet av den södra piren i början av 2016.

2016

Redan i juni 2016 kunde vi öppna den första nya delen, när vi tog i bruk en väntsal med havs- och skärgårdstema för flygningar utanför Schengen. Vi fick 3 000 kvadratmeter nytt utrymme. 12 nya avgångsgater betjänar passagerare med busstransport till flygningar utanför Schengen. Läs mer.

 

Non-Schengen-alueelle valmistui lisää tilaa kesällä 2016.

Foto: Helsingfors-Vandas nya gatområde 50 A-M öppnar i juni.

I augusti 2016 invigdes utvidgningen av parkeringshus P5. Det befintliga parkeringshuset fick två nya våningar och en ny del. Resultatet blev 3 000 nya parkeringsplatser. Läs mer.

I oktober 2016 färdigställdes ny infrastruktur som betjänar flygtrafiken, exempelvis en modern testkörningsplats för flygplan, rullbana AM-AH och en bas för underhållet. Läs mer.

2017

Utvecklingsprogrammets första betydande etapp slutfördes i juli 2017, när den södra piren, som är inredd med finländska designklassiker, öppnades för passagerartrafik.

Concorde sculpture by Stefan Lindfors.

Foto: Södra piren på Helsingfors-Vanda, som öppnades i juli 2017.

I södra piren finns nya lokaler på 7 850 kvadratmeter för passagerare. Lokalerna finns i två våningar, en för ankommande och en för avgående passagerare. Samtidigt tog vi i bruk Finlands första flygplatsrulltrottoar och tre helt nya passagerarbryggor för breda flygplan, som byggts som så kallade dubbelbryggor. På så sätt påskyndas ombordstigningen och passagerarkomforten förbättras.

Uppställningsplattan förnyades med ett 157 000 kvadratmeter stort område. Vi öppnade två nya bryggplatser och två nya parkeringsplatser utomhus för breda flygplan. 

Den första delen av det solkraftverk som installeras på utbyggnadens tak togs i bruk i juli 2017. 

2019

Aukio (tidigare Plazan) som byggs mellan södra och västra piren blir hela utbyggnadens hjärta. Aukio, som öppnas i början av 2019, blir ett arkitektoniskt imponerande utrymme. Tack vare sina storslagna vägg- och takkonstruktioner, som beläggs med finskt trä, är centralplatsen ett elegant utrymme för olika evenemang och fenomen.

Illustration of plaza

Illustration: Centralplatsen, som öppnas i början av 2019.

Omkring platsen kommer det att finnas bland annat en säkerhetskontroll för transferpassagerare, flera affärer och restauranger samt tjänster. Aukio omfattar 25 000 kvadratmeter nytt utrymme för passagerare och bagage samt en passage till södra piren för ankommande passagerare.

Utvidgningen av gränskontrollen öppnas före sommaren 2019. Gränskontrollen får 2 400 kvadratmeter nytt utrymme. Passkontrollerna blir snabbare och smidigare när antalet servicediskar och automater ökar betydligt.

Vid sidan av utvecklingen av området för långdistansflyg öppnar en utbyggnad vid änden av terminal 1 sommaren 2019. Den omfattar sju nya avgångsgater. Utbyggnaden omfattar omkring 3 500 kvadratmeter trivsamt utrymme i två våningar. Dessa extra kvadratmeter ger mer kapacitet för inrikesflygningar och flygningar till Europa samt förbättrar passagerarupplevelsen. 

Våren 2019 öppnar även den första delen av den västra piren, med gater för breda flygplan och nya tjänster. Den andra delen öppnas i slutet av 2019.

2020-2022

Helsingfors-Vanda får en fantastisk ny ingång när terminal 2 utvidgas på det nuvarande området för parkering och kollektivtrafik.

Helsnki-Vantaan uusi sisäänkäynti ja sen uudet lähtö- ja tulohallit avataan 2020-luvun alussa.

Illustration: Helsingfors-Vandas nya ingång och utbyggnaden av terminal 2 som öppnar åren 2020–2022

Tack vare utbyggnaden får flygplatsen mycket nytt terminalutrymme för incheckning, säkerhetskontroller och inlämning av bagage, och vi får också möjlighet att förbättra de nuvarande arrangemangen för parkering och kollektivtrafik. Den nya delen får en multimodal resecentral, som ger oss möjlighet att utveckla flygplatsens förbindelser till andra transportformer.

De befintliga ankomst- och avgångshallarna förnyas, och efter att förändringsarbetet har slutförts ansluts de som en del av gateområdet för flygningar inom Europa. Utvidgningen av terminal 2 inleds i början av 2019. Enligt de preliminära planerna ska projektet i sin helhet vara slutfört inom år 2022. 

Nya lokaler byggs och tas i bruk, nya tjänster lanseras och resandet görs smidigare i etapper. Utvecklingsprojektet delas in i flera skeden så att man flexibelt kan reagera på eventuella förändringar i marknadsläget. Innehållet, kostnaderna och tidtabellerna preciseras när planeringen går framåt.

Samarbetspartner i Finavias utvecklingsprogram

Utbyggnaden området för långdistansflyg har planerats av arkitektbyrån PES-Arkkitehdit. YIT ansvarar för byggandet av terminalen och Destia för byggandet av uppställningsplattan.

Utvidgningen av terminal 2 och flygplatsens nya ingång har planerats av Arkkitehtitoimisto ALA Oy. I planeringsarbetsgruppen ingick även Arkkitehtitoimisto HKP Oy och Ramboll Finland. Även SRV har tagits med i alliansprojektet för förändringsarbetet.

En multimodal resecentral

Den multimodala resecentralen är ett visionärt projekt, och Finavia har fått EU-finansiering på 2,25 miljoner euro för planeringsskedet i projektet och 7,38 miljoner euro för förverkligandet.

Thumbnail from the video with title Helsinki-Vantaan kehitysohjelma