Åbo kollektivtrafiken

Åbo stadstrafiks linje 1 trafikerar mellan flygplatsen och Åbo centrum. Busshållplatsen finns framför terminalen. Du hittar tidtabellerna och mer information på Åbo stadstrafiks, Fölis webbplats.

Du kan kontrollera de övriga tidtabellerna för kollektivtrafiken från busstationen och järnvägsstationen på Matkahuoltos och VR:s webbplatser.