Åbo Parkering och Trafikförbindelse

Åbo flygplats finns cirka åtta kilometer från Åbo centrum, sju kilometer från Reso och 20 kilometer från Nådendal.

Karta till Åbo flygplats