Taxi Information

Information för Helsingfors-Vanda passagerare och taxichaufförer om flygplatsens taxi tjänster.

Följande taxibolag är Helsingfors-Vanda flygplats avtalspartner:

Prisuppgifterna för de olika bolagen finns tillgängliga på ljustavlorna vid taxistolparna framför terminalerna.

Övriga taxibolag

Även andra taxibolag kan erbjuda passagerarna på Helsingfors-Vanda sina tjänster. Med andra bolag än de ovannämnda avtalar kunden själv om priserna.

I förväg beställda taxibilar

Det är även möjligt att i förväg beställa en taxi till flygplatsen. De taxibilar som beställts i förväg finns längst bort i taxiområdena framför terminalerna 1 och 2.

Karta över taxistationer (EN)