Parkering på Vasa flygplats

Ifall du anländer med bil till Vasa flygplats kan du bekvämt parkera bilen på någondera av våra två parkeringsområden. Området P1 är avsett för kortvarig parkering. Området P2 hittar du våra uttag för motorvärmare.

Betalningssätt

Du får parkeringsbiljetten vid infartsbommen genom att trycka på knappen. Glöm inte att ta med dig biljetten när du stiger ur bilen.

Du betalar parkeringen i någon av automaterna inne i terminalen. Automaten accepterar kontant och de vanligaste kreditkorten (Visa, Eurocard, OK och MasterCard).

Parkering under 25 minuter är gratis på P2 området.

Det är också möjligt att ingå årsavtal för Finavias parkeringsområden. Mer information ges vid Finavias infodisk.

Priserna inkluderar moms.

Parkering på flygplatsens P-område sker alltid på egen risk.

Platser med motorvärmare

Användning av motorvärmare ingår inte i avgiften.

Platserna med motorvärmare kan användas från november till mars. Parkera bilen på en motorvärmarplats och för anslutningskabeln till Finavias infodisk i terminalen.
Uppge dag och tid för din återkomst. Infodisken kopplar på värmen cirka tre timmar före flygets ankomst.

Avgiften för en motorvärmarplats är 15 euro och den betalas samtidigt som du lämnar kabeln vid infodisken. Se till att ha jämna pengar.

Om vår kundservicedisk är obemannad, ta en informationsblankett vid infodisken. Fyll i blanketten och lägg kabeln, blanketten och 15 euro i en plastpåse. Slut påsen och släpp ned den i skåpet framför disken. Betalningskvittot fästs vid motorvärmarkabeln, och du får det när du återvänder från din resa.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Framför terminalen finns två parkeringsrutor för rörelsehindrade som är avsedda för personer som besöker flygplatsen och behöver kortvarig parkering. Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta så att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Rörelsehindrade kunder kan parkera kostnadsfritt på P-platsen under sin resa. Kom ihåg att ta ditt handikappkort med dig så får du biljetten för utfart från parkeringen vid infodisken när du återvänder från resa.

Parkeringspriser

Parkering per timme P1

tid pris
1 timme 2€
2 timme 5€
3 timme 7€
4 timme 9€
5 timme 12€
6-24 timme 14€
efter 24h timme välja dagspris

Parkering per dag P1

dag dag
1 14 16 83
2 29 17 87
3 43 18 91
4 46 19 95
5 49 20 99
6 52 21 103
7 54 22 107
8 58 23 111
9 62 24 115
10 66 25 119
11 70 26 123
12 74 27 127
13 78 28 129
14 79 29 129
15 79 30 129

Parkering per timme P2

tid pris
1 timme 2€
2 timme 4€
3 timme 5€
4 timme 6€
5 timme 7€
6 timme 8€
7 timme 9€
8 timme 11€
9-24 timme 12€
efter 24h timme välja dagspris

Parkering per dag P2

dag dag
1 12 16 62
2 24 17 65
3 35 18 68
4 37 19 71
5 39 20 74
6 41 21 77
7 43 22 80
8 46 23 83
9 49 24 86
10 52 25 89
11 55 26 92
12 58 27 92
13 59 28 92
14 59 29 92
15 59 30 92

Infodisk

Finavias infodisk hjälper dig i alla parkeringsfrågor.