Anropsstyrd trafik, Vasa

Anropsstyrd linjetrafik: Seinäjoki–Vasa flygplats–Seinäjoki

Anropsstyrd linjetrafik:
Seinäjoki–Vasa flygplats–Seinäjoki

Det är möjligt att anlita anropsstyrd linjetrafik för varje avgående eller ankommande flyg.
Rutterna körs enligt anrop/beställningar.
Om inga anrop/beställningar har gjorts för en viss rutt så körs den inte.
I linjetrafiken tar vi hänsyn till ändrade avgångs- och ankomsttider för flygen: transporterna anpassas till flygens aktuella tidtabeller.