Skulpturen Aviator Solaris är en vindflöjel som vinden blåser liv i. Stefan Lindfors skulptur stoltserar framför Vasa flygplats.

Skulpturen Aviator Solaris är en vindflöjel som vinden blåser liv i. Stefan Lindfors skulptur stoltserar framför Vasa flygplats.

Lindfors fantasifarkost påminner om glädjen av att flyga och upptäcka nya världar. Skulpturen består av två delar: en vindflöjel av hopsvetsade rör av rostfritt stål och ett blåskimrande segel av genomskinlig glasfiber.

Konstverket har finansierats av Finavia och Bröderna Gröndahls Stiftelse.