Flygresor under coronapandemin

Resenärernas säkerhet är av högsta prioritet för Finavia. Vi ser till säkerheten på flygplatserna på många sätt för att resenärerna ska känna sig trygga, då de besöker våra flygplatser.

Före ankomsten till flygplatsen

Vart kan jag resa från Finland?

Finska medborgare och de som bor i Finland alltid har rätt att återvända till Finland och lämna landet. THL rekommenderar alla som ska resa till utlandet att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd innan de reser.

Ta reda på inrese-, coronatest- och karantänsbestämmelserna i ditt destinationsland hos de lokala myndigheternas och ditt flygbolag.

Se även punkten Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

Mera information

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

När du planerar ett resa till utlandet, ta hänsyn till att flera länder för tillfället har inreserestriktioner. Ta reda på inrese-, coronatest- och karantänsbestämmelserna i ditt destinationsland hos de lokala myndigheternas och ditt flygbolag.

Mer information får du också från utrikesministeriets resemeddelanden. Titta också Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats sidan.

EU:s coronavaccinationsintyg, testintyget och intyget om tillfrisknande finns på Mina Kanta-sidor. Lär mera om EU:s coronavaccinationsintyg och Mina Kanta.

En del av flygbolagen kräver ett intyg över negativt coronatest som pappersutskrift och på ett språk som bestäms av destinationslandet. Skriv vid behov ut testintyget före ankomst till flygplatsen.

Kontrollera omfattningen av din reseförsäkring. Ta med dig ditt pass om du reser utomlands.

Ta med dig tillräckligt många masker på resan. Du behöver dem under hela resan både på flygplatsen och i flygplanet. Läs också Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen och Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen.

Kontrollera vilka bagage du får ta med dig som handbagage och vad som ska transporteras i lastrummet. Följ flygbolagetsanvisningar om bagagets mängd och vikt.

Checka in hemma alltid då det är möjligt.

Var hittar jag terminalernas öppettider?

Kontrollera öppettiderna för Finavias flygplatser här.

Kan jag följa med resenärer till Helsingfors-Vanda flygplats?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 1 och terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.

Vad ska jag göra, om jag känner mig sjuk?

Kom inte till flygplatsen om du känner dig sjuk eller om du har symtom på Covid-19. Res inte om du är sjuk.

Gör en symtombedömning på adressen omaolo.fi eller ring hälsovårdscentralen i ditt område, akutmottagningen eller jourhjälpen på numret 116 117, om du misstänker att du har smittats av coronaviruset.

På flygplatsen

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag följa på flygplatsen?

Använd alltid ansiktsmask vid utresan eller när du kommer hem från en resa eller om du kommer för att möta eller följa resenärer.

Iaktta god handhygien.

Håll tillräckligt stort säkerhetsavstånd till övriga passagerare och personalen.

Följ flygplatsens högtalarutrop och skyltar. Följ personalens anvisningar.

Använd självbetjäningsautomaterna om du har bagage som ska transporteras i lastrummet eller om du checkar in på flygplatsen.

Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen?

Vi förutsätter att alla som besöker våra flygplatser använder mask.

Är det möjligt att byta flyg på Helsingfors-Vanda flygplats?

Byte till inrikesflyg är tillåtet på Helsingfors-Vanda i enlighet med inreserestriktionerna.

Byte till utrikesflyg är tillåtet med förbehåll för inreserestriktioner vid nästa transitflygplats eller destinationslandet.

Kontrollera alltid inreserestriktionerna och de eventuella testresultatskraven för transitstationen eller destinationslandet hos de lokala myndigheterna och flygbolaget.

Läs anvisningarna gällande inresor till Finland och utresor från Finland på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen?

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på andra flygplatserna.

Vilka restauranger och vilken service har öppet på flygplatserna för tillfället?

Restaurangernas och serviceställenas öppettider varierar för tillfället. Kontrollera öppettiderna för servicen på Helsingfors-Vanda flygplats här. Öppettiderna för servicen på landsortsflygplatserna ser du här.

Vad har Finavia gjort för att förhindra spridningen av coronaviruset?

Vi effektiverade städningen och desinficeringen av ytorna redan i januari. Det finns över 300 doserare av handdesinfektionsmedel utplacerade i terminalen. Rengöringen av lådorna vid säkerhetskontrollen har effektiverats med hjälp av UVC-teknik.

För att kunna hålla avstånd och leva upp till reserestriktionerna har passagerarnas rutter organiserats om och rumskapaciteten begränsats. Dessutom har vi klistrat över 2 000 markeringar på golvet som uppmanar att hålla avstånd. Hundra kundserviceställen har försetts med plexiglas och över 100 000 ansiktsmasker har köpts till flygplatsen.

Vi meddelar om myndigheternas anvisningar i högtalarna med sju minuters mellanrum på tre olika språk.

Vilka coronaprovstjänster finns det på Helsingfors-Vanda?

Ankomst från utlandet

Kan jag komma till Finland?

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland. Var och en har dock rätt att lämna Finland.

Personer som fått en fullständig vaccinationsserie som består av en godkänd vaccinpreparat får resa in i Finland från alla länder. Minst 7 dygn ska ha passerat efter den sista vaccindosen har mottagits. Kom dock ihåg att de förpliktelser som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland.

Om du inte har fått en fullständig covid-19-vaccinationsserie och du anländer till Finland från en plats som ligger utanför EU och Schengenområdet, läs mera här.

När måste jag gå till kontrollen av coronaintyg?

Många flygpassagerare hänvisas till kontroll av coronaintyg vid ankomsten till Finland. Du kan kontrollera vilka länder som räknas som högriskländer på kartan THL:s webbplats.

Passagerare som inte har de intyg som krävs kan uppsöka Vanda stads avgiftsfria provtagningsstationer innan de går till kontrollen för coronaintyg. Provtagningsstationerna för passagerare som anländer från Schengenländer finns vid Schengen-gateområdet och provtagningsstationerna för passagerare som anländer från länder utanför Schengenområdet finns vid non-Schengen-gateområdet. Om du inte har de intyg som krävs, måste du låta testa dig innan du går till bagageutlämningen och ankomsthallarna.

För kontrollerna och provtagningarna för coronaviruset ansvarar Vanda stad och Helsingfors sjukvårdsdistrikt HUS.

Om du anländer till Finland via Helsingfors-Vanda flygplats, kan du fylla i blanketten med personuppgifter som hälsomyndigheterna kräver på förhand. Blanketten finns på Vanda stads webbplats.

Se även punkten När rekommenderar hälsomyndigheterna att resenärer undviker kontakter när de anländer till Finland?

När rekommenderar hälsomyndigheterna att resenärer undviker kontakter när de anländer till Finland?

Personer som fått en fullständig vaccinationsserie som består av en godkänd vaccinpreparat behover inte undvika kontakter.

Om du måste gå till corona test 3-5 gygn (72-120 timmar) efter inresan, THL rekommenderar att du undviker kontakter tills du har fått ett negativt testresultat.

Rekommendationen om att undvika kontakter gäller också personer födda 2006 eller senare och som återvänder från en resa med vuxna i fall där de vuxna enligt lag måste ta ett coronatest i samband med inresan. Om det inte krävs coronatest av vuxna gäller rekommendationen inte dem eller barn som reser med dem.

Undantag från rekommendationerna om att undvika kontakt och testning finns på THL:s webbplats.

Om du anländer till Finland via Ivalo, Kittilä eller Rovaniemi flygplatser har du Laplandentry-systemet till ditt förfogande. När du fyller i personuppgiftsblanketten överförs dina uppgifter till myndigheterna för smittsamma sjukdomar i din hem- eller vistelsekommun. Myndigheter kan kontakta dig om det behövs för att ge information om testning och frivillig karantän.

Läs mer om Laplandentry och fyll i blanketten på Lapplands sjukhusdistrikts webbplats. Laplandentry - Covid-19 | lshp.fi

Måste jag ha ett intyg över ett negativt coronatest eller ett vaccinationsintyg när jag anländer till Finland?

En passagerare som anländer från ett högriskland har en lagstadgad skyldighet att delta i en coronaintyg kontrollen. Om du inte har ett intyg över att ha testat negativt för coronaviruset eller ett intyg över att du är fullvaccinerad, kommer ett eller två Covid19-test att ingå vid ankomsten till landet och/eller efter ankomsten.

EU:s coronavaccinationsintyg, ett intyg över negativt testresultat och ett intyg över att du har haft Covid-19 finns på Mina Kanta-sidorna. Läs mer om EU:s coronavaccinationsintyg och Mina Kanta-sidorna.

Se även punkten När rekommenderar hälsomyndigheterna att resenärer undviker kontakter när de anländer till Finland?

Kan jag göra ett coronavirustest på Helsingfors-Vanda flygplats även om jag inte hänvisas till en coronaintyg kontroll eller coronatest?

Även om du inte blir hänvisad till en coronaintyg kontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats, kan du fortfarande delta i Vanda stads avgiftsfria coronavirustest.

Provtagningsstationerna för passagerare som anländer från Schengenländer finns vid Schengen-gateområdet och provtagningsstationerna för passagerare som anländer från länder utanför Schengenområdet finns vid non-Schengen-gateområdet. Uppsöka provtagningsstationen innan du går till bagageutlämningen och ankomsthallarna.

Vad kostar ett coronatest på flygplatsen?

Vanda stad erbjuder i samband med inresan gratis coronavirusprovtagning på Helsingfors-Vanda flygplats för resenärer som anländer från utlandet.

Personer som är bosatta inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan också boka tid till gratis coronatest via Finentry-tjänsten.

På andra Finavias flygplatser ordnas inga coronavirusprovtagningar av myndigheter. Kontaktuppgifter till de lokala hälsomyndigheterna får du från en broschyr som finns i terminalen.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har smittats av coronaviruset?

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.

Dessutom får du vid behov råd och hjälp vid Vanda stads hälsorådgivning. Hälsorådgivningen finns i terminal 2, mellan ankomsthallarna 2A och 2B. Servicedisken är öppen i samband med ankommande flyg.

Då du anländer till Finavias andra flygplatser ska du omedelbart kontakta hälso- och sjukvården i din hemkommun. Kontaktuppgifter finns i ett ställ vid hälsorådgivningspunkten i terminalen.

Kan jag åka från flygplatsen med buss eller tåg?

Personer som fått en fullständig vaccinationsserie som består av en godkänd vaccinpreparat behöver inte undvika kontakter.

Om du går till coronatest 3-5 dygn (72-120 timmar) egter inresan, THL rekommenderar att du undviker kontakter tills du har fått ett negativt testresultat.

Rekommendationen om att undvika kontakter gäller också personer födda 2006 eller senare och som återvänder från en resa med vuxna i fall där de vuxna enligt lag måste ta ett coronatest i samband med inresan. Om det inte krävs coronatest av vuxna gäller rekommendationen inte dem eller barn som reser med dem.

Om du undviker kontakter använda inte tåg eller buss.

Mera information finns på THL:s webbplats.

Får den som kommer och möter mig komma in i terminalen?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 1 och terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.

Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats

Under coronapandemin har anländande passagerare testats effektivt på Helsingfors-Vanda flygplats, även testning av transferpassagerare är möjlig.

Helsingfors-Vanda flygplats valdes till den bästa flygplatsen i sin storleksklass i Europa år 2020

Flygplatsen fick även pris för sina hygienåtgärder under coronapandemin år 2020.

Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd vid en pandemi

I Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd presenteras flygplatsernas beredskap inför pandemisituationer

FINENTRY

FINENTRY är en digital tjänst vars syfte är att göra det smidigare att resa till Finland och boka tid till coronavirustest i samband med inresa.

 

Finavia inleder pilotförsök med UVC-teknik

Plastlådor vid säkerhetskontrollen desinficeras före varje användning.

Om du misstänker en coronavirusinfektion

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.<