Flygresor under coronapandemin

Resenärernas säkerhet är av högsta prioritet för Finavia. Vi ser till säkerheten på flygplatserna på många sätt för att resenärerna ska känna sig trygga, då de besöker våra flygplatser.

Före ankomsten till flygplatsen

Vart kan jag resa från Finland?

Regeringen rekommenderar att man undviker onödiga resor till länder som omfattas av begränsningar av inresa. Mer information: Statsrådet webbplats.

Om du planerar att resa utomlands kom ihåg att kolla resebegränsningar och eventuella krav på coronatest från myndigheterna i destinationslandet.

Läs också Utrikesministeriets resemeddelanden.

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

Vänligen kolla vilka inrese- och karantänsbestämmelser som gäller på din destination innan du reser utrikes med flyg. Information om dessa hittar du från ditt destinationslands myndigheter. Utrikesministeriet rekommenderar att ta med dig ett negativt intyg över coronatest till resan.

Observera att en del flygbolag kräver ett negativt coronatest i pappersform och på det språk som fastställs av destinationslandet. Skriv vid behov ut testintyget i förväg, före ankomsten till flygplatsen.

Kontrollera även omfattningen på din reseförsäkring. Ta med dig ditt pass, när du reser utomlands.

Ta med dig tillräckligt många masker på resan. Du behöver dem under hela resan samt på flygplatsen och i flygplanet.

Checka in hemma alltid då det är möjligt.

Kontrollera vad du får ta med dig som handbagage och vad som ska transporteras i lastrummet. Följ flygbolagets anvisningar om bagagets mängd och vikt.

Bekanta dig även på förhand med flygbolagets anvisningar. Finnairs resenärer får mer information här.

Var hittar jag terminalernas öppettider?

Kontrollera öppettiderna för Finavias flygplatser här.

Kan jag följa med resenärer till Helsingfors-Vanda flygplats?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Terminal 1 är reserverad som väntområde för mottagare och ledsagare. Närmaste parkeringsområde finns i parkeringshus P3.

Utanför terminal 2 går det att stanna en stund och låta passagerare stiga av. Parkering är inte tillåten, du måste lämna området snabbt.

Vad ska jag göra, om jag känner mig sjuk?

Kom inte till flygplatsen om du känner dig sjuk eller om du har symtom på Covid-19. Res inte om du är sjuk.

Gör en symtombedömning på adressen omaolo.fi eller ring hälsovårdscentralen i ditt område, akutmottagningen eller jourhjälpen på numret 116 117, om du misstänker att du har smittats av coronaviruset.

På flygplatsen

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag följa på flygplatsen?

  • Använd alltid ansiktsmask vid utresan, när du kommer hem från en resa eller om du kommer för att möta eller följa resenärer.
  • Iaktta god handhygien.
  • Håll tillräckligt stort avstånd till övriga passagerare och personal.
  • Följ flygplatsens högtalarutrop och skyltar. Följ personalens anvisningar.
  • Använd självbetjäningsautomaterna, om du har bagage som ska transporteras i lastrummet eller om du checkar in på flygplatsen.

Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen?

Vi förutsätter att alla som besöker våra flygplatser använder mask.

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på flygplatserna i bland annat Ivalo, Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Kuusamo och Vasa.

Havainnekuva lentoaseman maskiohjeistuksesta matkustajille

Är det möjligt att byta flyg på Helsingfors-Vanda flygplats?

Anslutningsflyg är tillåtna både till inrikes flyg och till internationella flyg enligt resebegränsningar. Läs instruktioner gällande ankomster och avgånger i Finland på Gränsbevakningsväsendets webbplats. Vänligen kom ihåg att även kolla resebegränsningar och eventuella krav på coronatest från destinationslandets myndigheter.

Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen?

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på flygplatserna i bland annat Ivalo, Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Kuusamo och Vasa.

Havainnekuva lentoaseman maskiohjeistuksesta matkustajille

Vilka restauranger och vilken service har öppet på flygplatserna för tillfället?

Restaurangernas och serviceställenas öppettider varierar för tillfället. Kontrollera öppettiderna för servicen på Helsingfors-Vanda flygplats i vårt meddelande. Öppettiderna för servicen på landsortsflygplatserna ser du här.

Vad har Finavia gjort för att förhindra spridningen av coronaviruset?

Vi effektiverade städningen och desinficeringen av ytorna redan i januari. Det finns över 300 doserare av handdesinfektionsmedel utplacerade i terminalen. Rengöringen av lådorna vid säkerhetskontrollen har effektiverats med hjälp av UVC-teknik.

För att kunna hålla avstånd och leva upp till reserestriktionerna har passagerarnas rutter organiserats om och rumskapaciteten begränsats. Dessutom har vi klistrat över 2 000 markeringar på golvet som uppmanar att hålla avstånd. Hundra kundserviceställen har försetts med plexiglas och över 100 000 ansiktsmasker har köpts till flygplatsen.

Vi meddelar om myndigheternas anvisningar i högtalarna med sju minuters mellanrum på tre olika språk.

Kan jag gå till antigen-snabbtest i Helsingfors-Vanda flygplats?

Ankomst från utlandet

När måste jag vara i karantän och kan jag förkorta karantänstiden?

Om du har fyllt i Finentry-blanketten och fått anvisningar via den, ska du följa de anvisningarna. Om du inte har fyllt i blanketten, läs anvisningen nedan som gäller andra resenärer som anländer till Finland.

För andra resenärer som anländer till Finland rekommenderar vi i regel 10 dygns frivillig karantän när du anländer till Finland från ett land där det föreligger risk för coronasmitta och du kommer att vistas i Finland längre än 72 timmar. Kontrollera coronaläget i respektive land på Institut för hälsa och välfärds THLs webbplats.

• Om din vistelse i Finland varar kortare än 72 timmar och du vid ankomsten har med dig ett intyg över negativt coronatest (testet har gjorts mindre än 72 timmar före ankomsten), förutsätts ingen frivillig karantän.

• Om din vistelse varar längre än 72 timmar, kan du förkorta den frivilliga karantänen genom att söka dig till coronatest vid ankomsten till Finland och till ett andra test tidigast 72 timmar efter ankomst. Om du vid ankomsten till Finland har med dig ett intyg över negativt coronatest (testet har gjorts mindre än 72 timmar före ankomsten) behövs inget nytt test i samband med ankomsten, utan du kan söka dig direkt till ett andra test tidigast 72 timmar efter ankomsten. Om bägge testerna ger negativt resultat, kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Behöver jag ett negativt intyg över coronatest vid ankomsten i Finland?

Ett negativt intyg över coronatest är inte en förutsättning för inresan men det skynder på din ankomst för att du inte behöver köa till flygfältets coronatest.De passagerare som anländer från utlandet på Helsingfors-Vanda flygplats skall guidas till flygplatsens kostnadsfria coronatest.

Det negativa intyget över coronatest ger också möjligheten att förkorta karantänstiden. Mer information hittas under frågan "När måste jag vara i karantän och hur kan jag förkorta karantänstid?".

Vad kostar ett coronatest på flygplatsen?

Vanda stad erbjuder i samband med inresan gratis coronavirusprovtagning på Helsingfors-Vanda flygplats för resenärer som anländer från utlandet.

Personer som är bosatta inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan också boka tid till gratis coronatest via Finentry-tjänsten.

På andra Finavias flygplatser ordnas inga coronavirusprovtagningar av myndigheter. Kontaktuppgifter till de lokala hälsomyndigheterna får du från en broschyr som finns i terminalen.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har smittats av coronaviruset?

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.

Dessutom får du vid behov råd och hjälp vid Vanda stads hälsorådgivning. Hälsorådgivningen finns i terminal 2, mellan ankomsthallarna 2A och 2B. Servicedisken är öppen i samband med ankommande flyg.

Då du anländer till Finavias andra flygplatser ska du omedelbart kontakta hälso- och sjukvården i din hemkommun. Kontaktuppgifter finns i ett ställ vid hälsorådgivningspunkten i terminalen.

Kan jag låta coronahundarna testa mig?

Coronahundarna är avsedda för alla resenärer som anländer till Helsinfors-Vanda flygplats. Testningen är gratis och anonym.

Om testresultatet är positivt, hänvisas resenären till Vanda hälsorådgivningsdisk.

Tjänsten med coronahundarna erbjuds under vardagar och öppettiderna bestäms enligt hur hundarna orkar. Wise Nose ry och Nose Academy Oy ansvarar för hundverksamheten.

Kan jag åka från flygplatsen med buss eller tåg?

Om du har anlänt från ett land som omfattas av reserestriktioner eller om du har testat dig för coronaviruset på flygplatsen, ska du fortsätta din resa från flygplatsen med egen bil eller taxi. Undvik att åka tåg eller buss.

En lista över länder som det är fritt att resa till och länder som omfattas av reserestriktioner finns på THL:s webbplats.

Får den som kommer och möter mig komma in i terminalen?

Kom överens om att träffas i terminal 1 som har reserverats som väntområde för mottagare. Närmaste parkeringsområde är P3.

Du kan även be den som hämtar dig vänta i bilen på parkeringsområde P5.

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats

Under coronapandemin har anländande passagerare testats effektivt på Helsingfors-Vanda flygplats, även testning av transferpassagerare är möjlig.

 

Om du misstänker en coronavirusinfektion

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.<

Öppna tjänster och restauranger

Tjänster och restauranger öppnas gradvis. Finns på finska och engelska.

Coronahundarna i Helsingfors-Vanda flygplats

Hundarna kan upptäcka en coronainfektion till och med flera dagar före symtomen börjar.