Flygresor under coronapandemin

Resenärernas säkerhet är av högsta prioritet för Finavia. Vi ser till säkerheten på flygplatserna på många sätt för att resenärerna ska känna sig trygga, då de besöker våra flygplatser.

Före ankomsten till flygplatsen

Vart kan jag resa från Finland?

Utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar särskild försiktighet när man reser i EU och Schengenområdet. Ministeriet avråder fortsättningsvis från resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Dessutom avråder utrikesministeriet från alla resor till Brasilien, Sydafrika, Indien och Ryssland.

Finska medborgare och de som bor i Finland alltid har rätt att återvända till Finland och lämna landet.

Se även punkten Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

Mera information

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

När du planerar ett resa till utlandet, ta hänsyn till att flera länder för tillfället har inreserestriktioner. Ta reda på inrese-, coronatest- och karantänsbestämmelserna i ditt destinationsland hos de lokala myndigheternas och ditt flygbolag. Finnairs resenärer får mer information här (på finska) .

Mer information får du också från utrikesministeriets resemeddelanden. Titta också Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats sidan.

EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på Mina Kanta-sidor från och med 22.6.2021. Testintyget och intyget om tillfrisknande finns i Mina Kanta i medlet av juli. Lär mera om EU:s coronavaccinationsintyg och Mina Kanta.

En del av flygbolagen kräver ett intyg över negativt coronatest som pappersutskrift och på ett språk som bestäms av destinationslandet. Skriv vid behov ut testintyget före ankomst till flygplatsen.

Kontrollera omfattningen av din reseförsäkring. Ta med dig ditt pass om du reser utomlands.

Ta med dig tillräckligt många masker på resan. Du behöver dem under hela resan både på flygplatsen och i flygplanet. Läs också Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen och Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen.

Kontrollera vilka bagage du får ta med dig som handbagage och vad som ska transporteras i lastrummet. Följ flygbolagetsanvisningar om bagagets mängd och vikt.

Checka in hemma alltid då det är möjligt.

Var hittar jag terminalernas öppettider?

Kontrollera öppettiderna för Finavias flygplatser här.

Kan jag följa med resenärer till Helsingfors-Vanda flygplats?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.

Vad ska jag göra, om jag känner mig sjuk?

Kom inte till flygplatsen om du känner dig sjuk eller om du har symtom på Covid-19. Res inte om du är sjuk.

Gör en symtombedömning på adressen omaolo.fi eller ring hälsovårdscentralen i ditt område, akutmottagningen eller jourhjälpen på numret 116 117, om du misstänker att du har smittats av coronaviruset.

På flygplatsen

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag följa på flygplatsen?

Använd alltid ansiktsmask vid utresan eller när du kommer hem från en resa eller om du kommer för att möta eller följa resenärer.

Iaktta god handhygien.

Håll tillräckligt stort säkerhetsavstånd till övriga passagerare och personalen. THL rekommenderar ett avstånd på minst 2 meter.

Följ flygplatsens högtalarutrop och skyltar. Följ personalens anvisningar.

Använd självbetjäningsautomaterna om du har bagage som ska transporteras i lastrummet eller om du checkar in på flygplatsen.

Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen?

Vi förutsätter att alla som besöker våra flygplatser använder mask.

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på flygplatserna i bland annat Ivalo, Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Kuusamo och Vasa.

Havainnekuva lentoaseman maskiohjeistuksesta matkustajille

Är det möjligt att byta flyg på Helsingfors-Vanda flygplats?

Byte till inrikesflyg är tillåtet på Helsingfors-Vanda i enlighet med inreserestriktionerna.

Byte till utrikesflyg är tillåtet med förbehåll för inreserestriktioner vid nästa transitflygplats eller destinationslandet.

Kontrollera alltid inreserestriktionerna och de eventuella testresultatskraven för transitstationen eller destinationslandet hos de lokala myndigheterna och flygbolaget.

Läs anvisningarna gällande inresor till Finland och utresor från Finland på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen?

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på flygplatserna i bland annat Ivalo, Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Kuusamo och Vasa.

Havainnekuva lentoaseman maskiohjeistuksesta matkustajille

Vilka restauranger och vilken service har öppet på flygplatserna för tillfället?

Restaurangernas och serviceställenas öppettider varierar för tillfället. Kontrollera öppettiderna för servicen på Helsingfors-Vanda flygplats i vårt meddelande. Öppettiderna för servicen på landsortsflygplatserna ser du här.

Vad har Finavia gjort för att förhindra spridningen av coronaviruset?

Vi effektiverade städningen och desinficeringen av ytorna redan i januari. Det finns över 300 doserare av handdesinfektionsmedel utplacerade i terminalen. Rengöringen av lådorna vid säkerhetskontrollen har effektiverats med hjälp av UVC-teknik.

För att kunna hålla avstånd och leva upp till reserestriktionerna har passagerarnas rutter organiserats om och rumskapaciteten begränsats. Dessutom har vi klistrat över 2 000 markeringar på golvet som uppmanar att hålla avstånd. Hundra kundserviceställen har försetts med plexiglas och över 100 000 ansiktsmasker har köpts till flygplatsen.

Vi meddelar om myndigheternas anvisningar i högtalarna med sju minuters mellanrum på tre olika språk.

Vilka coronaprovstjänster finns det på Helsingfors-Vanda?

Ankomst från utlandet

Kan jag komma till Finland?

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland. Var och en har dock rätt att lämna Finland.

Från och med den 26 juni inresa till Finland från EU- eller Schengenländer är tillåtet i följande situationer:

1) du har fått en fullständig vaccinationsserie (en eller två doser beroende på vaccinet) och det har gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen

2) du har insjuknat i coronasjukdom och fått minst en dos vaccin och det har gått minst en vecka sedan vaccinationsdosen

3) du har insjuknat i coronasjukdom för mindre än 6 månader sedan.

Begränsningar av inresa till Finland från olika länder finns i Statrådets web plats.

När rekommenderar hälsomyndigheterna att resenärer undviker kontakter när de anländer till Finland?

Om du har fyllt i Finentry-blanketten och fått anvisningar via den, agera enligt anvisningarna på blanketten. Om du inte har fyllt i blanketten, se anvisningarna nedan som gäller andra resenärer som anländer till Finland.

De finländska hälsomyndigheterna rekommenderar att de resenärer undviker kontakt i 14 dygn som ska genomgå testning tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet. Titta på Institutet för hälsa och välfärd (THL) web sidan för mera information om coronatestning.

THL rekommenderar att du undviker kontakt med andra personer än dem som bor i samma lägenhet eller logi som du tills du har fått ett negativt resultat i ett coronatest, som utförs minst 72 timmar efter inresan till landet.

THL rekommenderar att du undviker kontakt med andra personer än dem som bor i samma lägenhet eller logi som du i 14 dygn från inresan, om du inte alls går på ett coronatest.

Undantag från rekommendationerna om att undvika kontakt och testning finns på THL:s webbplats.

Om du anländer till Finland via Ivalo, Kittilä, Rovaniemi eller Enontekis flygplatser har du Laplandentry-systemet till ditt förfogande. När du fyller i personuppgiftsblanketten överförs dina uppgifter till myndigheterna för smittsamma sjukdomar i din hem- eller vistelsekommun. Myndigheter kan kontakta dig om det behövs för att ge information om testning och frivillig karantän.

Läs mer om Laplandentry och fyll i blanketten på Lapplands sjukhusdistrikts webbplats. Laplandentry - Covid-19 | lshp.fi

Ska jag ha ett intyg över ett negativt coronatest eller ett vaccinationsintyg när jag anländer till Finland?

THL rekommenderar att flygbolag av passagerare som är 16 år eller äldre och som reser till Finland kräver ett intyg över ett negativt coronatest, ett intyg över att de tidigare insjuknat i corona för mindre än 6 månader sedan eller ett intyg över en coronavaccination innan de stiger ombord på flygplanet. Kontrollera kraven på intyg över tester och vaccinationer hos ditt flygbolag.

Från och med den 11 maj kommer Finnair att godkänna coronavaccinintyg av passagerare som reser till Finland. Bolaget rekommenderar ändå att barn i åldern 12–15 även i fortsättningen har någon sorts hälsointyg med sig när de reser. Läs mera här.

EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på Mina Kanta-sidor från och med 22.6.2021. Testintyget och intyget om tillfrisknande finns i Mina Kanta i medlet av juli. Lär mera om EU:s coronavaccinationsintyg och Mina Kanta .

Se även punkten När rekommenderar hälsomyndigheterna att resenärer undviker kontakter när de anländer till Finland?

När måste jag gå till hälsoundersökningen?

Om du kommer till Finland från ett riskland enligt THL:s definition ska du genomgå en hälsoundersökning. Du kan kontrollera riskländerna på kartan på THL:s webbplats.

Du kan vid hälsoundersökningen hänvisas till ett coronatest. Se på THL:s webbplats de situationer där ett coronatest inte krävs vid ankomsten till landet.

Om du anländer till Finland via Helsingfors-Vanda flygplats kan du på förhand fylla i den blankett för personuppgifter som hälsomyndigheterna kräver. Blanketten finns på Vanda stads webbplats.

Se även punkten När rekommenderar hälsomyndigheterna att resenärer undviker kontakter när de anländer till Finland?

Vad kostar ett coronatest på flygplatsen?

Vanda stad erbjuder i samband med inresan gratis coronavirusprovtagning på Helsingfors-Vanda flygplats för resenärer som anländer från utlandet.

Personer som är bosatta inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan också boka tid till gratis coronatest via Finentry-tjänsten.

På andra Finavias flygplatser ordnas inga coronavirusprovtagningar av myndigheter. Kontaktuppgifter till de lokala hälsomyndigheterna får du från en broschyr som finns i terminalen.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har smittats av coronaviruset?

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.

Dessutom får du vid behov råd och hjälp vid Vanda stads hälsorådgivning. Hälsorådgivningen finns i terminal 2, mellan ankomsthallarna 2A och 2B. Servicedisken är öppen i samband med ankommande flyg.

Då du anländer till Finavias andra flygplatser ska du omedelbart kontakta hälso- och sjukvården i din hemkommun. Kontaktuppgifter finns i ett ställ vid hälsorådgivningspunkten i terminalen.

Kan jag åka från flygplatsen med buss eller tåg?

Om du har anlänt från ett land som omfattas av reserestriktioner eller om du har testat dig för coronaviruset på flygplatsen, ska du fortsätta din resa från flygplatsen med egen bil eller taxi. Undvik att åka tåg eller buss.

En lista över länder som det är fritt att resa till och länder som omfattas av reserestriktioner finns på THL:s webbplats.

Får den som kommer och möter mig komma in i terminalen?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.

Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats

Under coronapandemin har anländande passagerare testats effektivt på Helsingfors-Vanda flygplats, även testning av transferpassagerare är möjlig.

 

Öppna tjänster och restauranger

Tjänster och restauranger öppnas gradvis. Finns på finska och engelska.

Helsingfors-Vanda flygplats valdes till den bästa flygplatsen i sin storleksklass i Europa år 2020

Flygplatsen fick även pris för sina hygienåtgärder under coronapandemin år 2020.

Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd vid en pandemi

I Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd presenteras flygplatsernas beredskap inför pandemisituationer

FINENTRY

FINENTRY är en digital tjänst vars syfte är att göra det smidigare att resa till Finland och boka tid till coronavirustest i samband med inresa.

 

Finavia inleder pilotförsök med UVC-teknik

Plastlådor vid säkerhetskontrollen desinficeras före varje användning.

Om du misstänker en coronavirusinfektion

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.<