Mot en hållbar flygtrafik

Finavias klimatprogram

 

Välmående människor

Människor mår bra på våra flygplatser och i deras omedelbara omgivning. Varje anställd, kund och partner får ett tryggt och jämlikt bemötande.

 

God förvaltning och ekonomi

Vi främjar goda förbindelser i Finland tillsammans med flygbolagen och turismen. Vår hållbara ekonomi stöder det finländska samhället.

Gott miljöarbete