Hälsosäkerhet är en del av Finavias ansvarstagande

Hälsosäkerheten är av högsta prioritet för oss. Under coronapandemin har vi utvecklat funktionerna på våra flygplatser samt satsat på nya åtgärder och tjänster för att det ska vara tryggt och säkert att arbeta på och resa från våra flygplatser även under Covid-19-tiden. Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd vid en pandemi kan läsas på den här sidan.

Finavias specialarrangemang under Covid-19-pandemin

Finavia verkar i en internationell miljö och vi har följt med coronavirussituationen mycket noggrant ända sedan epidemin började i januari 2020.

I januari var vi bland de första finländska företagen att vidta förberedande åtgärder inför en epidemi och vi övergick till undantagstillstånd. Vi effektiverade städningen och började dela ut handdesinfektionsmedel. Vid samma tidpunkt började vi informera passagerarna om coronaviruset.

Vi följer anvisningarna från Finlands hälsomyndigheter och iakttar internationella rekommendationer. Samtidigt vidtar vi hela tiden även ett stort antal egna proaktiva åtgärder och utvecklar våra tjänster. Vi har förbundit oss att följa Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet EASA:s hälsosäkerhetsrekommendationer.

Iaktta god hygien

 • effektiviserad städning av terminaler och desinficering av ytor
 • utdelning av handdesinfektionsmedel
 • droppskydd vid kundservicediskar
 • utdelning av munskydd till personalen
 • munskyddstvång för personalen och handskar för säkerhetskontrollanterna
 • stark rekommendation om användning av munskydd för passagerare från och med maj 2020 och munskyddskrav från och med oktober 2020
 • rengöring av lådorna vid säkerhetskontrollen med UVC-teknologi

Undvika kontakter och hålla avstånd

 • arrangemang av passagerarnas rutter enligt reserestriktionerna och kraven för hälsosäkerhetsåtgärder
 • specialarrangemang och begränsningar av antalet personer i kö- och väntområden samt i flygplanstransporter
 • entréhallen i terminal 1 har reserverats som väntområde för ledsagare och mottagare, terminal 2 är endast avsedd för passagerare och personal
 • bara varannan incheckningsautomat är i bruk
 • markeringar som påminner om att hålla avstånd finns klistrade på golvet i terminalen

Hälsovårdstjänster på Helsingfors-Vanda flygplats

Vanda stads avgiftsfria coronatestning är avsedd för anländande passagerare.

Läs mer om provtagningarna för coronaviruset på sidan Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats.

Det finns tre apotek på flygplatsen, varav två i portområdet och ett i ankomsthallen i terminal 2. Läs mer på Service-sidorna.

Vanliga frågor: Flygresor under coronapandemin

I Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd presenteras flygplatsernas beredskap inför pandemisituationer

Vid en pandemi tar flygplatsbolaget Finavia i bruk specialarrangemang som man kommit överens om tillsammans med flygbolagen. Dessa specialarrangemang presenteras i flygplatsernas plan för hygien och säkerhetsavstånd.

I planen ingår åtgärder som syftar till att säkerställa en god hygien och möjlighet att hålla avstånd i terminalen vid ombordstigning och avstigning av flygplanet.

Planen för hygien och säkerhetsavstånd gäller alla Finavias flygplatser.

Hälsosäkerhetsåtgärderna kan anpassas i praktiken enligt omfattningen på flygplatsens verksamhet. Dessutom kan riktade åtgärder genomföras på flygplatserna enligt de regionala hälsomyndigheternas önskemål.

Finavia följer flygbranschens internationella rekommendationer, den nationella lagstiftningen, EU:s lagstiftning och myndigheternas anvisningar i all sin verksamhet, även under pandemier. Finavia har även förbundit sig att följa Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet EASA:s rekommendationer. Finavia är ett aktiebolag som inte har myndighetsbefogenheter.

Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd vid en pandemi (PDF)