Flygtrafik är kollektivtrafik. Det påverkar miljön som andra form av trafik – t.ex. med buller och utsläpp av avgaserna. Även om teknisk utveckling av flygplan minskar utsläpp, utvecklingen av flygtrafiken öskar betydelse av miljövård.

Du kan skicka oss respons av miljöfrågor med det här formulär.