Location

Rovaniemi Airport is located about 10 kilometres from Rovaniemi city centre.

Driving instructions and map to Rovaniemi Airport

Travel tips
Använd min nuvarande plats
Lägg till din plats ovan för att få köranvisningarna.

Driving instructions