Location

Kittilä Airport is located about five kilometres from Kittilä, 15 kilometres from Levi and 35 kilometres from Ylläsjärvi.

Driving instructions and map to Kittilä Airport

Travel tips
Använd min nuvarande plats
Lägg till din plats ovan för att få köranvisningarna.

Driving instructions