Location

Kajaani Airport is located in Paltaniemi Village about eight kilometers from Kajaani town center.

Driving instructions and map to Kajaani Airport

Travel tips
Använd min nuvarande plats
Lägg till din plats ovan för att få köranvisningarna.

Driving instructions