Location

Joensuu Airport is located in the municipality of Liperi about 11 kilometres from Joensuu city centre.

Driving instructions and map to Joensuu Airport

Travel tips
Använd min nuvarande plats
Lägg till din plats ovan för att få köranvisningarna.

Driving instructions