Skip navigation

Ankommande passagerare har möjlighet till coronavirustest på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
03.08.2020 kl 10:29
Terveysinfopiste kyltti
Vanda stad har den 3 augusti tagit i bruk en hälsorådgivningspunkt på Helsingfors-Vanda flygplats, där ankommande passagerare erbjuds hälsorådgivning och COVID-19 Provtagning.

Hälsorådgivningspunkten finns längs rutten för ankommande passagerare, mellan ankomsthallarna 2A och 2B. Hälsomyndigheterna ger råd i frågor som rör hälsa, exempelvis om vad man ska göra om man misstänker coronavirussmitta. Hälsorådgivningspunkten hänvisar de passagerare till COVID-19 Provtagning.

Med hjälp av hälsorådgivningspunkten vill man ytterligare effektivisera rådgivningen för passagerare som kommer till Finland.

Resenärer som deltagit i coronavirusprovtagning bör därefter hålla sig i frivillig karantän, under vilken de ska undvika kollektivtrafik. Efter COVID-19-provtagningen anvisas resenärerna att avlägsna sig från flygplatsen med egen bil eller taxi.

Frivillig karantän rekommenderas om resenären under de senaste 14 dygnen har vistats i eller rest genom ett land som inte befriats från resebegränsningar.

terveysinfopiste terminaalissa

Hälso- och säkerhetsfaktorer på Helsingfors-Vanda flygplatsen

Material, broschyrer, högtalarutrop och anvisningar från hälsomyndigheten är tillgängliga för passagerarna över hela Helsingfors-Vanda flygplats. Myndighetens allmänna coronavirusanvisning och COVID-19 Symtombedömning delas exempelvis ut personligen till varje ankommande passagerare. Genom denna information hänvisas passageraren till hälsorådgivningspunkten vid behov.

Myndighetens karantänanvisningar delas också ut till alla passagerare som kommer från länder som berörs av inre gränskontroller och rekommendationer om frivillig karantän.

På Helsingfors-Vanda flygplats har man aktivt vidtagit många hygien- och säkerhetsåtgärder för att trygga passagerarnas säkerhet. Hit hör exempelvis:

  • effektiviserad städning av terminalerna och desinfektion av ytor 

  • utdelning av handdesinfektionsmedel

  • plexiglas och munskydd som skydd för personalen

  • omorganisering av rutterna för passagerare 

  • specialarrangemang för köområden och transporter till flygplan

  • utdelning av munskydd till personal och passagerare

  • dekaler och högtalarutrop om säkerhetsavstånd i terminalerna

  • utdelning av myndighetens coronavirusanvisningar

Flygresor under COVID-19

Passagerarens checklista

Resa