Skip navigation

Fem saker som är bra att veta om coronaviruset och flygplatser

Article published
15.07.2020 kl 14:15
Finavian henkilökunta ohjeistaa matkustajia kädellä maski naamassa
Vi har sammanställt de mest centrala rekommendationerna och åtgärderna, som gör det tryggt att resa via flygplatserna även framöver.

1. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att man håller ett säkerhetsavstånd till andra människor när man rör sig på allmänna platser. Man ska också iaktta en god hand- och hosthygien. Detta gäller även på flygplatser.

2. Finavia rekommenderar kraftigt att även resenärer bär munskydd när de rör sig på flygplatsen. När alla använder munskydd skyddar de både sig själva och andra.Munskydd är obligatoriskt för de anställda på flygplatsen.

3. När du kommer till Finland från ett land som omfattas av resebegränsningar ska du komma ihåg att hålla dig i karantän i 14 dagar och ta egen bil eller taxi när du lämnar flygplatsen.

4. Sedan januari har Finavia aktivt vidtagit många säkerhets- och hygienåtgärder på sina flygplatser:

  • effektiviserad städning av terminalerna och desinfektion av ytor
  • utdelning av handdesinfektionsmedel (300 automatiska doserare)
  • omorganisering av rutterna för passagerare
  • specialarrangemang för köområden och transporter till flygplan
  • droppskydd vid kundservicediskarna
  • munskydd för personal och passagerare (100 000 munskydd har delats ut till passagerare och flygplatsens personal)

5. Finavia började informera passagerarna om coronaviruset i januari och har sedan dess tillhandahållit omfattande information om minst tre språk. På flygplatsen syns bland annat:

  • 3 000 informationsblad med coronaanvisningar och blanketter som delas ut dagligen
  • 2 100 golvdekaler
  • 1 000 affischer, skyltar eller motsvarande information i tryckt eller digital form
  • Högtalarutrop på tre språk med 7 minuters mellanrum

Finavia är ett aktiebolag, vars uppgift är att se till att passagerartrafiken fungerar bra och löper smidigt. Till våra behörighet hör inte myndighetsuppgifter, till exempel begränsningar som gäller fri rörlighet för personer såsom in- och utresa och övervakning av dem, karantänanvisningar, hänvisning till eller ordnande av karantän, beslut om och genomförande av hälsokontroller och coronatester eller ingripanden i flygförbindelser.

Flygresor under COVID-19

Passagerarens checklista

Resa