Skip navigation

Landningsbana 3 på Helsingfors-Vanda flygplats är stängd tills vidare

Article published
01.04.2020 kl 15:22
Runway on a clear day.
På grund av den tillfälliga minskningen av flygtrafiken är landningsbana 3 stängd tills vidare.

På grund den tillfälliga minskningen av flygtrafiken som orsakats av coronaviruset är landningsbana 3 stängd tills vidare.

När det blåser från väst och söder startar flygen endast från start- och landningsbana 1 (22L) mot västra Vanda och Esbo, och de startande flygen kan använda rutter som avviker från det normala. För landningar används under dessa förhållanden i vanliga fall landningsbana 2 (15) från Nurmijärvi eller 1 (22L) från Kervo.

Vid vindar från norr och öst används endast landningsbana 1 (04R), dvs. den normala rutten, för alla landningar från Esbo och västra Vanda. För avgående flyg används under dessa förhållanden vanligtvis landningsbana 1 (04R).

Landningsbana 3 kan snabbt tas i bruk vid behov till exempel på grund av väderförhållanden och i sinom tid då flygtrafiken återgår till det normala.

Rapportering