Skip navigation

Reserestriktionerna avvecklas så småningom – så här reser du säkert på Finavias flygplatser

Article published
11.05.2020 kl 08:30
Teksti, jossa lukee "muista turvavälit"
Reserestriktionerna på grund av coronaviruspandemin kommer så småningom att avvecklas i Finland. Finavia följer Finlands regerings rekommendationer för att begränsa spridningen av coronaviruset och vidtar vid behov även egna aktiva åtgärder.

Regeringen beslutade den 4 maj 2020 att restriktionerna för trafiken inom Schengenområdet avvecklas i Finland från och med den 14 maj 2020, varefter pendeltrafiken och annan nödvändig trafik inom Schengenområdet tillåts.

Passagerare kan resa fritt mellan Finland och Lettland, Litauen, Estland, Norge, Danmark och Island utan inre gränskontroll och återvända till Finland utan karantän från och med den 15 juni. Det är upp till passageraren att kontrollera alla regler för inresa och karantän i destinationslandet innan de lämnar.

Gränskontrollerna vid Schengenområdets inre gränser gäller till och med den 14 juli 2020. Flygplatsen, som inte har internationell flygtrafik, utförs inga gränskontroller.

Restriktionerna för trafiken till länder utanför Schengenområdet gäller fortfarande.

Statsrådet rekommenderar för tillfället inte fritidsresor. Närmare information om ankomsten till Finland och gränsövergångar får du hos Gränsbevakningsväsendet, tfn 050 597 2255 kl. 8–18.

Karantänanvisningar till resenärer som återvänder till Finland

 • Passagerare som återvänder till Finland från utlandet skyldiga att självmant hålla sig i karantän i 14 dygn. I karantän är endast resorna mellan hem och arbete samt andra nödvändiga resor tillåtna.
 • Ankommande passagerare ska åka raka vägen hem. Passagerare bör använda sin egen bil och undvika kollektivtrafik. Kom ihåg att undvika fysisk kontakt i all trafik, hålla ett säkert avstånd från andra människor och se till att hand- och hosthygien är god.
 • Passagerarna kommer att få skriftliga instruktioner när de anländer.

Anvisningar till transitpassagerare

 • En passagerare som byter från ett inrikesflyg till ett annat flyg ska lämna gateområdet och återvända till gateområdet genom säkerhets- och gränskontrollen.
 • En passagerare som byter från ett utrikesflyg till ett annat flyg behöver inte lämna gateområdet. På detta sätt styr vi passagerarna på inrikes- och utrikesflyg till olika färdvägar och lokaler.
 • Det är tillåtet att som transitpassagerare resa till sitt hemland via Helsingfors-Vanda.
 • Passagerare som anländer från utlandet kan använda inrikes anslutningsflyg.

Så här reser du säkert på Finavias flygplatser

 • Vänligen bär en mask.
 • Var noggrann med din handhygien. Det finns handdesinfektion på flera platser på flygplatsen. Hosta i ärmen eller i en näsduk.
 • Kom ihåg säkerhetsavståndet. Håll ett säkerhetsavstånd till andra passagerare alltid när det är möjligt.
  När du reser på flygplatsen är det ibland svårt. Därför är det viktigt att bära en mask.

Läs mer

Flyginformationen för Helsingfors-Vanda hittar du här.

Uppdaterad 19.5.2020 Passagerare som anländer från utlandet kan använda inrikes anslutningsflyg från 19.5.2020.

Uppdaterad 14.5.2020

Resa