Skip navigation

Utbyggnaden av terminal 2 framskrider – passagerarens blickfång är i fortsättningen stiliga Luoto

Article published
11.11.2020 kl 15:35
Terminaali 2:n laajennus ulkoa kuvattuna.
Av utbyggnaden av terminal 2 är nu färdiga parkeringshallarna P1 och P2 samt utsidan av utbyggnaden. Arbetet på insidan pågår som bäst. Naturelementet Luoto (sv. Kobben) byggs en stenbumling åt gången.

Utbyggnaden av terminal 2 består av utbyggnaden av terminalen och därtill hörande utomhusområden. Efter utbyggnaden får passagerarna utöver utbyggnaden av terminal 2 tillgång till en ny snabbare trafikförbindelse med väderskydd från terminalen till Ringbanan, de nya parkeringshallarna P1 och P2 samt nya bussplattformar och en plats som reserverats för rastning av hundar.

Man har beslutat att utvecklingsprogrammet ska fortsätta trots de ekonomiska svårigheter som coronakrisen medför. För när coronaviruset lättar och världen på nytt öppnas, ger detta en fördel gentemot konkurrenterna.

Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennuksen havainnekuva lähtevien puolelta.

Vid utbyggnaden av terminal 2 byggs först nybyggnaderna, därefter görs ändringsarbeten i existerande lokaler. De nuvarande incheckningsfunktionerna flyttas från de gamla lokalerna till de nya när lokalerna och systemen tas i drift. Därefter omvandlas de nuvarande incheckningsområdena till ett gateområde.

För närvarande utreds om ändringsarbetena vid den nuvarande terminalen kan inledas tidigare än planerat.

─ Målet är att de interna ombyggnadsarbetena vid den nuvarande terminalen ska kunna inledas redan nästa år, säger projektchef Tuomo Lindstedt vid ett informationsmöte om utvecklingsprojektet.

Ursprungligen var avsikten att ombyggnadsarbetena på den nuvarande terminalen inleds först 2022. 

Luoto fångar blicken

Utsidan av utbyggnaden av terminal 2 är redan färdig och vattentät. Vi har redan firat taklagsfest. De första beklädningarna av fasaden har också genomförts. Ytan får ett vackert salmiakmönster som upprepas i hela utbyggnaden. På insidan pågår arbetet för fullt.

─ Den mest betydande arkitektoniska detaljen i avgångshallen, dvs. installationen av undertaket i trä har inletts och cirka tio procent av taket har installerats, säger Lindstedt.

På samma plan som ankomsthallarna uppförs som bäst naturelementet Luoto som avspeglar den finländska naturen. Stenbumlingarna har redan satts på plats och naturstensgolvet är färdigt. När Luoto är klart kommer det också att synas från avgångshallens plan.

Terminaali 2:n laajennuksen katseenvangitsija on näyttävä Luoto-elementti.

– Luoto är det första blickfånget för passagerare som anländer till Finland. Genom den öppning som finns mellan planen för avgående och ankommande trafik ser också avgående passagerare naturelementet, säger Lindstedt.

Vid utbyggnaden av terminalen har man till följd av coronavirusepidemin beaktat hälsosäkerheten bland annat genom droppskydd och handdesinfektionsautomater. Tack vare utbyggnaden kommer det att finnas mer utrymme i passagerarlokalerna, vilket gör det lättare att hålla ett naturligt säkerhetsavstånd. 

I den första vågen av utbyggnaden av terminal 2 tas en ny bussplattform i bruk. I närheten av den, väster om utbyggnaden av terminalen, uppförs ett grönområde och en rastplats för hundar som ska flyga.

Ny snabbare förbindelse till Ringbanan

De nya parkeringshallarna P1 och P2 är också klara. De kan tas i bruk genast när passagerarströmmarna ökar. Från parkeringshallen är det en kortare väg till terminalen jämfört med tidigare.

Parkeringshallarnas två första våningar kommer att användas för kortvarig parkering, såsom vid avlämning och avhämtning av passagerare. De tas i bruk när det eventuellt byggs ett hotell intill och utbyggnaden av terminal 2 är färdig. 

Den nya passagen till Ringbanans station kommer att finnas i omedelbar närhet av utbyggnaden av terminalen och är betydligt kortare än den nuvarande förbindelsekorridoren.

Schaktningsarbetena till Ringbanans förbindelseled har redan genomförts. För närvarande installeras element på väggarna i schaktet och en panoramahiss håller på att byggas. Rulltrappor kommer under de närmaste veckorna.

─ Byggnadsarbetena framskrider bra enligt tidtabellen, säger Lindstedt på infomötet.

I det följande skedet inleds ombyggnadsarbetena vid den nuvarande terminalen. Arbetena kommer att inledas i början av 2021 vid incheckningsområde 240–270, som kommer att stängas under byggarbetena och incheckningsdiskarna kommer att tas ur bruk.

 

Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

Utveckling