Hoppa över navigering

Anställda på Finavia: För projektledaren har Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram varit en gemensam insats för hela Finavia

Article published
03.10.2023 kl 08:12
Martti Nurminen Helsinki-Vantaan terminaalin edessä.
Människor & Luftfart
Helsingfors-Vanda flygplats utvecklingsprogram är det mest massiva projekt som projektledare Martti Nurminen har varit involverad i.

Även om Nurminen nu innehar ett flygcertifikat, är han fortfarande mest entusiastisk över att utforma nya projektmodeller och omsätta dem i praktiken.

"När mina barn har frågat mig vad jag gör på jobbet har jag svarat att jag pratar. Mitt jobb som projektledare för Helsingfors-Vanda flygplats utvecklingsprogram handlar till stor del om att diskutera och kommunicera. I praktiken är min uppgift att ta programmets beslut och åtgärder vidare på högre nivå samt stödja programmets projektchefer i deras arbete så att allt löper så optimalt som möjligt.

Utöver utvecklingsprogrammet leder jag hela Finavias projektkontor, där vi utvecklar vår projektverksamhet och prioriterar och rapporterar om hur projekten i Finavias projektportfölj framskrider.

Jag har varit på Finavia sedan 2006, utan avbrott. Jag började som projektchef. Jag hann genomföra ett brett spektrum av bygg- och utvecklingsprojekt innan idén om utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda presenterades för mig år 2013.

I och med utvecklingsprogrammet har mitt arbete blivit mer omfattande. Idag är det mycket mer än att leda byggprojekt. I programledningen övervakar vi hur programmets affärsmässiga indikatorer ser ut och jämför dem med de uppsatta målen.

När vi började förbereda programmet hade ingen av oss erfarenhet av ett så massivt projekt. Särskilt i efterhand tycker jag att jag har lärt mig oerhört mycket om ledarskap och vikten av kommunikation längs vägen.

Ingen kan genomföra ett så stort projekt ensam. Utvecklingsprogrammet har varit en gemensam insats för hela Finavia, och alla som varit involverade har orsak att vara stolta.

Vi har kunnat bygga upp ett riktigt bra projektkontor, där varje expert har ett brett spektrum av kompetenser. Dessutom hade vi starkt stöd från ledningen och linjeorganisationerna även i problemsituationer. Man litade på vår expertis också i situationer där felberäkningar, som är oundvikliga i ett så stort projekt, inträffade.

För närvarande närmar sig programmet sitt slut. Av alla 25 projekt är det bara ett, renoveringen av den gamla avgångshallen på Helsingfors-Vanda, som pågår, och också den är redan på slutrakan.

Byggandet av den avgångshallen var faktiskt det första projektet jag deltog i för Finavia – även om jag vid den tiden fortfarande arbetade som projekt- och arbetsingenjör för en extern byggherre. Innan dess gjorde jag mitt slutarbete som ingenjör för Finavia 1997.

I mitt arbete är jag mest entusiastisk över att utveckla nya saker relaterade till genomförande av projekt och att omsätta dem i praktiken. Jag gillar de inledande skedena av projekt allra mest, och också i utvecklingsprogrammet var mitt bidrag starkast i förberedelserna för olika projekt.

Hos Finavia genomförs projekten mitt på en fungerande flygplats, vilket gör dem komplexa och omfattande. Det är det bästa med mitt arbete.

Trots min långa karriär på flygplatsen har jag inte någon bakgrund inom luftfarten. Jag gjorde mitt slutarbete om träfogarna i pelarna i VIP-terminalen på Helsingfors-Vanda och deras strukturella beräkningar.

Men på senare tid har jag börjat flyga i alla fall. Jag fick mitt flygcertifikat 2018, och nuförtiden håller jag på med segelflygning.”