Hoppa över navigering

Inlägg: Tammerfors-Birkala flygplats utvecklas genom fyra centrala grundpelare

Article published
13.09.2023 kl 08:42
Mari Nurminen
Destinationer
Internationell passagerartrafik, flygutbildning, militär trafik och frakttrafik spelar alla en central roll i utvecklingen av Tammerfors-Birkala flygplats. Vi uppmuntrar Tammerforsborna att i högre grad utnyttja flygförbindelserna på sin hemmaflygplats, skriver Mari Nurminen, chef för Tammerfors-Birkala flygplats.

Under januari–augusti 2023 reste 144 000 passagerare via Tammerfors-Birkala flygplats. Den positiva ökningen i passagerarantalet var totalt 54 procent jämfört med samma tid föregående år. Mätt i antal flygoperationer är Tammerfors-Birkala flygplats den näst mest trafikerade flygplatsen i Finland, eftersom flygplatsen utöver den internationella passagerartrafiken har en livlig verksamhet vad gäller flygutbildning och militär trafik.

På Finavia utvecklar vi aktivt Tammerfors-Birkalas direkta förbindelser till resten av världen. För närvarande kan du flyga direkt från Tammerfors till nio olika europeiska städer. Flygbolaget Air Baltic har gjort Tammerfors-Birkala till sin hemmaflygplats, eller ”bas”, och har permanent stationerat ett av sina flygplan på flygplatsen. Detta möjliggör flygbolagets mycket omfattande ruttutbud från Tammerfors till resten av världen: Förutom direkta rutter till Centraleuropa kan du resa till hundratals destinationer från Tammerfors med bara ett anslutningsflyg.

Air Baltic erbjuder för närvarande flyg från Tammerfors-Birkala till åtta europeiska destinationer, inklusive de populära destinationerna Nice, Köpenhamn och Milano. I vinter öppnas också nya rutter till Kittilä, Teneriffa och Las Palmas. I vinter flyger flygbolaget även dagligen till Tallinn som triangelflyg tillsammans med Amsterdam.

Utöver internationell reguljärtrafik, militär trafik och flygutbildning utvecklas Tammerfors-Birkala flygplats även som en knutpunkt för frakttrafik. Det tyska logistikföretaget Dachser öppnar sitt andra logistikcenter i Finland på Tammerfors-Birkala sommaren 2024. I och med öppningen stärks flygplatsens centrala roll ytterligare.

Tammerfors-Birkala flygplats ses som ett internationellt intressant och vettigt alternativ, och vi uppmuntrar Tammerforsborna att i ännu högre grad utnyttja det omfattande ruttutbudet på sin hemmaflygplats. Endast genom att använda hemmaflygplatsen kan vi möjliggöra utvecklingen av flygrutter från Tammerfors-Birkala flygplats och locka nya flygbolag att fortsätta flyga från oss även i fortsättningen.

Tillgängligheten från Birkaland till Europa och vice versa är för närvarande mycket god, och de mångsidiga flygförbindelserna betjänar både affärslivet och turismen. Tammerfors-Birkala flygplats är en viktig del av Finlands tillgänglighet.

Läs även

Air Baltic öppnar en direkt ruttförbindelse från Tammerfors-Birkala till Las Palmas i vinter

Dachser öppnar ett nytt logistikcenter på Tammerfors-Birkala flygplats