Hoppa över navigering

Uleåborgs flygplats fyller 70 år – regelbunden reguljärtrafik började genast under etableringsåret

Article published
17.04.2023 kl 08:23
Oulun lentoasema kuvattuna vuonna 1964
Människor & Luftfart
Uleåborgs flygplats har betjänat passagerare och flygbolag redan på åtta årtionden. Under årens lopp har den blivit den mest trafikerade flygplatsen i norra Finland när det gäller passagerarvolym.

Byggandet av Uleåborgs flygplats i Uleåsalo började 1949, när Oritkaris flygplats med sina grästäckta landningsbanor började bli för liten för nya flygplan.

Utredningar om en ny flygplats hade gjorts redan 1939, men kriget stoppade utvecklingen. Uleåborgs flygplats stod äntligen klar 1953 då flygbolaget Aero, nuvarande Finnair, inledde reguljär flygtrafik mellan Uleåborg och Helsingfors.

Oulun lentoasemasta mustavalkoinen historiakuva.

Bild: Aero Oy:s OH-LCB på Uleåborgs flygplats vid invigningen / Finnair Abp och Finlands flygmuseum

Fem år senare, 1958, färdigställdes den första egentliga stations- och flygkontrollbyggnaden och huvudlandningsbanan fick asfaltbeläggning.

– Finavia har expanderat och utvecklat flygplatsen flera gånger. Senast har terminalen renoverats och gateområdet gjorts mysigare. Den lokala karaktären är också synlig. Hailuoto Lounge är en stolt återspegling av områdets marina natur. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har vi varit en helt koldioxidneutral flygplats sedan 2020, säger Liisa Sallinen, flygplatschef i Uleåborg.

Antalet passagerare passerade miljonstrecket 2012

Under årens lopp har Uleåborgs flygplats utvecklats till en knutpunkt för flygtrafiken i norra Finland som erbjuder bra och regelbundna förbindelser för både affärs- och fritidsresenärer.

Den livliga teknologi- och universitetsstadens flygplats är Finlands näst största vad gäller antal resenärer. För första gången passerade antalet passagerare på flygplatsen miljonstrecket år 2012.

– Finavia har utsett Uleåborg till årets flygplats 2014 och 2016.

Coronapandemin minskade resandet avsevärt, men passagerarvolymerna har återhämtat sig snabbt.

Uleåborgs flygplats har också ofta varit en lokal scen vid statsbesök, och Lapplands flygflottilj och läkarhelikoptertjänsten FinnHems har sina baser där. Förutom kommersiell flygtrafik betjänar flygplatsen allmän flygtrafik, såsom privata småflygplan och fallskärmshoppning.

Oulun lentoasema kuvattuna vuonna 1964

Bild: Uleåborgs flygplats, sedd från Aero Oy:s Douglas DC-3 OH-LCB / Finnair Abp och Finlands flygmuseum

Uleåborgs flygplats personal har varma minnen av "Kaakkuri-incidenten" på 1980-talet, som också väckte fågelforskarnas intresse. Under så många som sju somrar besöktes flygplatsen av en ensam smålom, som var förtjust i flygplan och följde landningen av morgonens och kvällens flyg genom att flyga efter dem.

Orsaken till det ovanliga beteendet fick aldrig sin förklaring, men för att hedra fågeln har ett av mötesrummen på flygplatsen fått namnet Kaakkuri, finska för smålom.

Oulun lentoasemasta mustavalkoinen historiakuva.

Bild: Aero Oy:s DC-3 på Uleåborgs flygplats i januari 1958. I bakgrunden syns förvaltningsbyggnadens och passagerarterminalens gamla barack/ Ilmailu-tidningen och Finlands flygmuseum

Historien firas med passagerare och personal

Årets jubileum kommer att firas med kaffe och tårta i maj med passagerare och flygplatsens personal.

– Den officiella dagen är 30 juni, men vi har fler passagerare i maj, så vi firar gärna denna milstolpe med så många flygplatsbesökare som möjligt, säger Sallinen, som snart hart lett flygplatsen i tio år.

Inläggets huvudbild: Uleåborgs flygplats fotograferad 1964 / Finlands flygmuseum

Läs även

Uleåborgs flygplats historia

Luftfartens jubileumsår firas på flygplatserna i Uleåborg och Ivalo