Det är viktigt att du redan då du bokar resa uppger att barnet reser ensamt. På så sätt kan flygbolaget ge instruktioner och råd just för ditt barns resa. Tillvägagångssätten, liksom till exempel åldersgränserna och priser, varierar beroende på flygbolag.

Följa med ditt barn till gaten

Du får följa ett ensamresande barn genom säkerhetskontrollen ända till gaten, förutsatt att det på barnets resebiljett eller boardingkort (boarding pass) anges att barnet reser ensamt. Detta anges på biljetten eller boardingkortet som status ”unaccompanied minor”, vilket kan förkortas UMNR, UM eller UMI.

Du får mer information om hur du följer barnet till gaten vid incheckningen.

Om barnet ska flyga till ett land utanför Schengenområdet måste även den som följer barnet ha med sig sitt pass.

Schengenländer och dokument som behövs vid gränsövergång

Läs mer om tjänsterna för barnfamiljer på flygplatserna