Kvalitetsgaranti på assistanstjänst för avgående passagerare

När en passagerare har beställt assistanstjänst i förväg och anmält sig på flygplatsen kommer assistenten till platsen så snart som möjligt. Majoriteten (80 %) får service inom 10 minuter från anmälan. Service ges senast inom 30 minuter.
Även om en passagerare inte har beställt assistanstjänst i förväg kommer assistenten till platsen så snart som möjligt. Vi kan dock inte garantera lika snabb service som till passagerare som har beställt tjänsten i förväg. Majoriteten (80 %) får dock service inom 25 minuter. Service ges senast inom 45 minuter.

Kvalitetsgaranti på assistanstjänst för ankommande passagerare

När en passagerare har beställt assistanstjänst i förväg kommer assistenten till platsen så snart som möjligt. Majoriteten (80 %) får service inom 5 minuter från det att flygplanet har stannat. Service ges senast inom 15 minuter.
Även om en passagerare inte har beställt assistanstjänst i förväg möter assistenten passageraren på planet så snart som möjligt. Vi kan dock inte garantera lika snabb service som till passagerare som har beställt tjänsten i förväg. Majoriteten (80 %) får service inom 25 minuter från det att flygplanet har stannat. Service ges senast inom 45 minuter.

Information om utbildning av assistenter

Tillsammans med ett antal handikapporganisationer har Finavia upprättat ett utbildningsprogram för flygplatsassistenter för rörelsehindrade och handikappade. Material från Europeiskt Handikappforum (EDF) ligger till grund för utbildningen.
Utbildningen omfattar två nivåer och innehåller vid behov praktisk assistentutbildning eller informativ kundserviceutbildning.