En kedja av bra saker – Finavias företagsansvar

Ansvarsfull verksamhet och flygplatsernas hållbara utveckling står i centrum för vår affärsverksamhet. Detta innebär att vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människor, miljön och samhället – med omsorg och samvetsgrant samt med öga för detaljer.

Vi lovar att göra allt vi kan för att säkerställa smidigt resande och högklassig service. För att klara av det här måste vi kunna hantera stora helheter, från krävande byggprojekt till komplicerad logistik, människoströmmar och data.

Ansvarsfullhet är grundstenen i vår verksamhet: säkerhet styr allt vi gör, och i vårt miljöarbete har vi höga mål. Vi främjar finländarnas rörlighet och globala medborgarskap samt Finlands konkurrenskraft, och vi samarbetar väl med våra kunder och partner. Inget av detta skulle vara möjligt utan experter som trivs i sitt arbete och som har möjlighet till kontinuerlig utveckling.

Detaljer är viktiga för oss eftersom de skapar säkra tjänster av hög kvalitet och en passagerarupplevelse i världsklass – en kedja av bra saker.

Grundstenarna i ansvar på Finavia

  • God säkerhetskultur
  • Gott miljöarbete
  • Främjande av goda förbindelser och Finlands konkurrenskraft
  • Gott samarbete med våra kunder och andra intressentgrupper
  • God arbetsgemenskap och en eftertraktad arbetsplats
  • Ekonomisk framgång och effektivitet

Engagemang för hållbar utveckling

Vårt företagsansvarsarbete styrs av Finavias säkerhetskultur och värderingar, kundlöftet om en smidig och okomplicerad flygplatsupplevelse, miljöpolitiken, riktlinjer, etiska principer och god förvaltning.

Vi tar hänsyn till företagsansvarsfrågor både i vårt dagliga arbete och i alla affärsutvecklingsbeslut.

Verkställande direktören ansvarar för företagsansvaret med stöd av ledningsgruppen. Finavias styrelse följer aktivt upp företagsansvarets ledning och diskuterar regelbundet frågor relaterade till bolagets ekonomiska ställning, effektivitet, säkerhet, miljöfrågor och sociala ansvar, som också är mätare på koncernens resultatkort.

Vi för en aktiv dialog med alla våra intressenter. Vi samlar aktivt in respons för att bättre förstå behoven och förväntningarna hos bland annat konsumenter, kunder, vår personal och flygplatsens grannskap.

Du kan läsa mer om vårt ansvarsarbete i Finavias ansvarsrapporter, som publiceras som en del av årsredovisningen.

Finavias klimatprogram

Finavias flygplatser är koldioxidneutrala. Vårt nästa mål är nettonollutsläpp.

 
 

Partnership programmes (på engelska)

Finavia carries out long-term strategic cooperation with the third sector. Children’s well-being in Finland and globally is especially important to us.

Responsible procurement (på engelska)

It is important to us that our procurement does not incur a risk of corruption, poor working conditions or environmental negligence.

Thumbnail from the video with title Smooth travelling for passengers with reduced mobility
Thumbnail from the video with title A new aircraft test site

Resa med barn

Här får du bra tips om vad du kan göra med dina barn på flygplatsen och vilka tjänster som Finavias flygplatser erbjuder åt barn och deras föräldrar.

Cold drinking water taps and hot water dispensers (på engelska)

There are several cold drinking water taps and hot water dispensers at Helsinki Airport.

Thumbnail from the video with title A child traveling alone
Thumbnail from the video with title The Sum of Good Things