Skip to main content

Korkojohdannaissopimuksia koskeva vahingonkorvausasia vireille

Published
9.1.2017 at 13:49
Finavia on joulukuussa 2016 laittanut vireille oikeusprosessin vahingonkorvauksen vaatimiseksi yhtiön entiseltä toimitusjohtajalta Samuli Haapasalolta.

Prosessi liittyy yhtiössä vuosina 2009-2011 tehdyistä ei-suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuneiden tappioiden vastuukysymysten selvittämiseen.

Osapuolet ovat sopineet, että Samuli Haapasalon toimitusjohtajasuhteesta johtuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä.

Välimiesmenettelyssä ratkotaan yleisesti yksityisoikeudellisia erimielisyyksiä. Finavia odottaa välimiesmenettelyn olevan tuomioistuinkäsittelyä nopeampi ja tehokkaampi tapa saada asiaan lainvoimainen päätös.

Raportointi