Vind 3.0m/s, NE. Sikt. 0km.
Observations tid 21:50

13°C

63° 2' 44.80" N   |   21° 45' 40.83" E