Vind 1.0m/s, NE. Sikt. 1.4km.
Observations tid 23:20

3°C

n100

63° 2' 44.80" N   |   21° 45' 40.83" E