Använd det här formuläret när du anser, att Finavia är ansvarig för skadan.

Om bagaget är skadat, vänligen kontakta flygbolaget.

Du kan alternativt skicka skadeanmälan direkt till: vahinkoilmoitukset(at)finavia.fi eller per post: Finavia Abp, Kundrespons, PB 50, 01531 Vanda.

Vi svarar på skadeanmälan under vardagar. Vid behov ska vi be om ytterligare information.