Reserve parking in advance!

Conveniently ensure a parking spot in the parking hall of your choice at Helsinki Airport. Advance reservation helps you save money!

 

Flygförbindelser

Finavias flygplatser erbjuder heltäckande och goda flygförbindelser över hela världen.

 

Om Finavia

Finavia ansvarar för utvecklingen av 21 flygplatser i Finland och ett landsomfattande flygtrafiktjänstsystem.

Thumbnail from the video with title The Sum of Good Things