Anvisning för laddning av elbilar

På Helsingfors-Vanda flygplats finns över 300 laddningsstationer för elbilar, där du kan ladda din bil.

Du kan ladda din elbil på parkeringsplatserna P1 Premium, P2, P3 Premium och P5 på Helsingfors-Vanda flygplats.

Laddningsavgift debiteras enligt energiförbrukning 0,25 € / kWh. Din tjänsteleverantör kan ta ut andra avgifter.

Så här laddar du din elbil

  1. Anslut laddkabeln till din bil
  2. Identifiera dig
    med mobilapp, ladd- eller kreditkort
  3. Ladda

Du kan avsluta laddningen med samma autentiseringsmetod.

Laddningsstationer för elbilar

P1 Premium har totalt ca 100 laddningsstationer för elbilar. Platserna är placerade i parkeringens främre och bakre del.  Tredje våningen i P2-området är helt reserverad för elbilsförare och parkeringen har ca 150 platser. P3 Premium har ca 30 laddningsplatser och P5 har 70 platser.

Laddningsstationerna för elbilar fylls enligt efterfrågan och Finavia kan inte garantera en ledig elbilplats.

Finavia ansvarar inte för laddningskablar som lämnats kvar i stationerna.

Du kan ladda ner en karta över laddningsstationerna för elbilar: 

Elbilsplatser på kartan:

Närmare upplysningar

För mer information om hur man laddar en elbil på Helsingfors-Vanda flygplats parkeringsområde, kontakta Virtas kundtjänst. Tfn 0800 02200 (24/7)

Du kan också ladda din elbil med andra operatörers koder från den 2 maj.