Parkering i Nyslott

Parkering på Nyslotts flygplats lyckas bäst på parkeringsområdet framför terminalen.

Parkering på flygplatsen är gratis. Parkeringsplatserna finns framför terminalen.

Parkering på flygplatsens parkeringsområden sker på egen risk.

Värmeplatser

Det finns också några värmeplatser på flygplatsen. Användning av värmeplats kostar 15 euro/gång.

Parkeringsrådgivning

Finavias information betjänar dig i alla frågor som rör parkering.

Handikapparkering

Handikapparkeringsplatser finns framför terminalen på separat märkta platser. Lämna kortet som berättigar till handikapparkering på en synlig plats i vindrutan.